Петасюк  Олена Іванівна

кандидат історичних наук, доцент кафедри

 

Олена Іванівна Петасюк, 1969 року народження. У 1991 році закінчила з відзнакою історичний факультет Київського державного університету  ім. Т. Г. Шевченка. 1994 р. захистила дисертацію «Виробнича діяльність споживчої та сільськогосподарської кооперації в УССР (1921-1929 рр.)». Загальний стаж роботи  32 роки, з них стаж науково-педагогічної роботи складає 25 років.

На посаді доцента кафедри новітньої історії України історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка працює з 2001 року по теперішній час. Член профбюро історичного факультету, голова профбюро кафедри, постійний делегат профзборів історичного факультету та зборів трудового колективу (2006-2018 р.).

В рамках гранту Президента України у 2006 р. видала у співавторстві ілюстровану хрестоматію «Національні традиції українського авангарду».

У листопаді – грудні 2017 року проходила науково-педагогічне стажування в Люблінському науково-технологічному парку та Університеті Марії Кюрі-Склодовської  (м. Люблін, Республіка Польща) на тему «Освіта в галузі політології, соціології, історії та філософії: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень» за фахом «Суспільні науки». За результатами стажування опубліковано статтю «Глобальне мислення та історична освіта» (2017).

Викладає навчальні дисципліни:

 • «Історія української та зарубіжної культури» (ОС «Бакалавр», І курс);
 • «Європейська інтеграція: історичний досвід, успіхи та перспективи України» (ОС «Бакалавр», ІV курс);
 • «Історія української кооперації» (ОС «Бакалавр», ІV курс);
 • «Історія українського мистецтва Х-ХІ ст.» (ОС «Бакалавр», ІV курс);
 • «Місце історії в інформаційній безпеці держави» (ОС «Магістр», ІІ курс);
 • «Історія України у художній літературі» (ОС «Магістр», ІІ курс).

 

Автор понад 60 наукових та навчально-методичних праць.

Основні навчально-методичні праці

 1. Історія України: Посібник. – К. : Вид. центр «Академія», 2001. – 480 с. – с. 266-316. ( в співав., рекомендовано МОН України).
 2. Природа та традиції українського кооперативного руху: методичні вказівки із кооперативної історії України для студ. ІV курсу істор. ф-ту. – К.:  Науковий світ, 2001. – 16 с.
 3. Історія української та зарубіжної культури. Навч. посібник для студентів гуманітарних спеціальностей. – К.: Ін-т металофізики НАНУ ім.. Г. В. Курдюмова, 2009. – 168 с. (в співав.)
 4. Історія української авіації в особах: Посібник / За ред. В. М. Гребеннікова. – К.: НАУ, 2013. – 328 с. – с. 106-132. ( в співавтор., рекомендовано МОН України).
 5. Сторінки історії українського мистецтва – К. : «Аграр Медіа Груп», 2014. – 52 с.
 6. Історія в художній літературі: Український досвід. Актуальні акценти. – К.: ТОВ «Видавництво “Кліо” », 2018. – 48 с.

Наукові інтереси охоплюють: історія українського мистецтва; історія світової культури; морально-психологічні аспекти голодомору; історія української кооперації; історія цивільної авіації в Україні у 1930-х рр.; місце історії в інформаційній безпеці держави; участь України в європейському інтеграційному рухові.

 

Серед наукових праць:

 1. Морально-психологічні аспекти голодомору як тоталітарного методу. – К. : Наук. світ, 2008. – 20 с.
 2. Осмислення євроінтеграційного та євроатлантичного поступу в контексті стратегії України // Європейські історичні студії: 2015. – №1. – с. 62-76.

http://eustudies.history.knu.ua/olena-petasyuk-osmyslennya-yevrointegratsijnogo-ta-yevroatlantychnogo-postupu-v-konteksti-strategiyi-ukrayiny/

 1. Феномен «розстріляного відродження» (до 80 роковин розстрілів в урочищі Сандармох) // Вісник КНУ імені Шевченка. Серія «Історія». – К., 2017. – №1(132). – 86 с. – с. 39-42. https://drive.google.com/file/d/1m0MLD7qNhE5_cP4nbzvb-ZZ_lUFUI0vC/view
 2. European vector of contemporary psychology, pedagogy and social sciences: the experience of Ukraine and the Republic of Poland: Collective monograph. Volume 1. Sandomierz: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2018. 512 p. – p. 322-346 .
 3. Інформаційні виклики у контексті постмодерністичного світосприйняття // Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. – 2018. – Вип. 18. – С. 338-345.

http://www.fps-visnyk.lnu.lviv.ua/archive/18_2018/50.pdf

 1. Українські кооператори у першому складі Генерального Секретаріату: до біографічного портрету // Київ. істор. студії: 2018. – № 1(6). – с. 84-85.

http://istorstudio.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/download/131/178

 

 

Під керівництвом О.І. Петасюк 10 аспірантів захистили дисертації та отримали науковий ступінь кандидата історичних наук:

 1. Куцаєва Т. О. «Розвиток вищої освіти в УРСР (1965-1985)» (2007).
 2. Гриценко В. П. «Громадська діяльність Миколи Аркаса» (2008).
 3. Огієнко В. І. «Діяльність українських націонал-комуністів (1918-1920)» (2008).
 4. Рибченко Л. В. «Радянські військові мобілізації 1943 року на території Лівобережної України» (2010).
 5. Гонтар Н. І. «Творча та громадська діяльність П. Саксаганського» (2010).
 6. Голубнича А. І. «Мистецько-педагогічна та громадська діяльність Михайла Бойчука» (2011).
 7. Ставнюк О. М. «Державно-партійна діяльність Панаса Любченка в УСРР (1917-1937 рр.) (2011).
 8. Кузюк О. М. «Державна політика в галузі кінематографа в радянській Україні (кінець 1920-х – 1930-ті роки)» (2012).
 9. Кулик Ж. І. «Громадсько-політична та культурницька діяльність Олени Теліги» (2014).
 10. Гузь Н. Г. «Співпраця України із Радою Європи (1991-2014 р. р. ): історичний аспект» (2016).