Навчально-методичні посібники

 

Сморжевська О. Релігійно-церковне життя України (кінець ХХ – початок ХХІ ст). Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Київ-Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2011 – 244 с.

 

Зовнішня політика СРСР. Збірник документів і матеріалів. (1917-1939). Навчальний посібник. / Упорядники А.М. Пижик, С.Ф.Пивовар. – Ніжин: П.П.Лисенко М.М. – 2019.  – 624 с.

 

Сморжевська О.О. Історична політика (політика пам’яті) в Україні: теорія і практика реалізації (матеріали та методичні рекомендації до вивчення курсів «Історична культура: презентація минулого в суспільстві» та «Комеморативні практики в історичній політиці»).  – К., 2019. – 26 с.

 

Пижик А.М., Черевичний Г.С. Методика викладання історії в школі: навчально-методичні матеріали для студентів історичного факультету. Навчальний посібник. – К.: ДП “Інформаційно-аналітичне агентство”, 2020. -112 с.

 

Петасюк О.І. Історія в інформаційній цивілізації. Навчально-методична розробка. – Київ: Мінітипографія ФОП Марченко В. М., 2022. – 41 с.