Перший (бакалаврський) рівень

Освітня програма «Історія України та культурна антропологія(з поглибленим вивченням іноземних мов)»

Вибірковий блок кафедри новітньої історії України:

 “Історія України в новітню добу: людина, суспільство, держава” 

Назва навчальної дисципліни Семестр Екзамен Залік
1. Українська революція 1917–1921 рр.: політика, військо, війни 3 1
2. Історія українського мистецтва ХХ–ХХІ ст. 4 1
3. Повсякденне життя населення в УСРР 1920–1930-ті рр. 5 1
4. Політичні репресії в Україні 1920–1930-ті рр. 5 1
5. Культурний простір постмодерної України 5 1
6. Рух Опору в Україні в роки Другої світової війни 6 1
7. Спецслужби в новітній історії України 7 1
8. Україна в європейських інтеграційних процесах 8 1
9. Сучасне українського суспільство: ідентичності, ментальності, цінності 8 1
10. Релігійно-церковне життя України (кін. ХХ–початок ХХІ ст.) 8 1
11. Державні інституції України періоду незалежності 8 1

 

 

Другий (магістерський) рівень

 Освітня програма «Історія України»

Дослідницьке спрямування (вибірковий блок) кафедри новітньої історії України

“Публічна історія (Public History)”

Назва навчальної дисципліни  

Семестр Екзамен

Залік

1. Історичні розслідування: теорія, методика і практика

3

1

2. Комеморативні практики в історичній політиці

3

1

3. Історична імагологія та компаративістика: світовий та український досвід використання

3

1

4.

Історична культура: презентація минулого в суспільстві

3

1

5. Місце історії в інформаційній безпеці держави

3

1

6. Історія України в художній літературі та художньому кіно

3

1