ПЕДАГОГІЧНІ ТА АСИСТЕНТСЬКА ПРАКТИКИ

 

Кафедра новітньої історії України забезпечує проведення педагогічних практик для студентів освітньо-професійної програми “Середня освіта (Історія)” першого (бакалаврського) рівня та асистентської практики для освітньо-наукових програм другого (магістерського) рівня вищої освіти.  

 

Педагогічні практики здобувачів освіти першого (бакалаврського) рівня освітньої програми «Середня освіта (Історія)»

Назва педагогічної практики (вид практики)

Семестр

Кредити ЄКТС

Кількість тижнів

Ознайомча навчальна педагогічна практика (навчальна практика з відривом від теоретичного навчання)

4

3

2

Педагогічна практика (система виховної роботи, робота класного керівника) (виробнича практика з відривом від теоретичного навчання)

6

6

4

Педагогічна практика (виробнича практика з відривом від теоретичного навчання)

8

11

8

Звітна документація за результатами Ознайомчої навчально педагогічної практики

 

Звітна документація за результатами Педагогічної практики (система виховної роботи, робота класного керівника)

 

Звітна документація за результатами Педагогічної практики

Асистентська практика здобувачів освіти другого (магістерського) рівня освітніх програм спеціальності 032 Історія та археологія 

 

Асистентська практика освітньо-наукової програми “Історія України”

 

Звітна документація за результатами Асистентської практики