АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ – процес у сфері вищої освіти, що надає учасникам освітнього процесу
можливість навчатися, викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність в іншому закладі
вищої освіти, навчальному закладі/науковій установі на території України чи поза її межами.

 

Право на академічну мобільність мають:
▪здобувачі освіти за всіма Освітніми програмами, що спрямовані на здобуття повних освітніх кваліфікацій вищої освіти (молодшого бакалавра, бакалавра, магістра, доктора філософії);
▪здобувачі наукового ступеня доктора наук;
▪науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники;
▪інші учасники освітнього процесу;
▪учасники освітнього процесу вітчизняних і/або іноземних закладів освіти та наукових установ.

 

Відділ академічної мобільності Університету відповідає за реалізацію та моніторинг програм академічної мобільності, контроль за дотриманням принципів прозо- рості, справедливості та академічної  доброчесності.

Сторінка відділу академічної мобільності

 

За академічну мобільність на історичному факультеті відповідає  доцент Аліна Юріївна Корнієнко