Перелік навчальних дисциплін:

 

Освітня програма «Середня освіта (Історія)»

Нова редакція (2022 р.)

1 курс

Англійська мова (загальний курс) 

Вступ до університетських студій

Історія української та зарубіжної культури

Історія стародавнього світу

Психологія 

Вступ до спеціальності

Преісторія та основи археології

Джерелознавство

Давня історія України

Вікова фізіологія та шкільна гігієна

Загальні основи педагогіки та дидактика середньої школи 

Історія освіти в Україні з давніх часів до кінця ХІХ ст.

Архівознавство

Спеціальні історичні дисципліни

Українська мова у професійній комунікації

Джерелознавча практика

  

Освітня програма «Середня освіта (Історія)»

Редакція (2018 р.)

2 курс

Філософія

Середньовічна історія України

Історія середніх віків та раннього нового часу

Педагогіка середньої освіти

Історія освіти в Україні в новітню добу

Етнологія

Нова історія України

Нова історія країн Західної Європи та Північної Америки

Педагогічна психологія

Українські науково-освітні центри за кордоном

Спеціальні історичні дисципліни

Етнографічна практика

3 курс

Новітня історія України (з початку ХХ ст. – до Другої світової війни)

Новітня історія України (від початку Другої світової війни – до 1991 р.)

Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки

Науковий образ світу 

Історія мистецтв

Шкільна історична освіта в Україні та світі

Людина і світ в середній школі

Педагогічна практика (знайомство з роботою класного керівника)

4 курс

Соціально-політичні студії

Сучасна історія України (від 1991  р. – до сьогодення)

Педагогічна майстерність

Методика викладання історії у школі

Художня культура в середній школі

Історична екологія

Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності

Педагогічна практика

Комплексний кваліфікаційний іспит 

Блок дисциплін “Історична дидактика”

2 курс

Основи шкільної історичної освіти

Інформаційні технології в професійній сфері історика

3 курс

Контроль і оцінювання на уроках історії

Методичне забезпечення навчання історії

Психологія особистості

Історична географія. Картографічні методи в навчанні історії

4 курс

Позакласна і позашкільна робота з історії

Візуальна історія 

Організація науково-дослідної роботи учнів з історії

Форми організації навчального процесу на уроках історії

Етнічна історія України

 

Блок дисциплін “Вчитель історії в спеціалізованій школі з поглибленим вивченням суспільно-гуманітарних дисциплін»

2 курс

Історичне краєзнавство

Музеєзнавство 

3 курс

Організація роботи вчителя історії. Кабінет історії

Діагностика на уроках історії

Педагогіка діалогу 

Українська революція 1917–1921 рр. у шкільному курсі історії

4 курс

Екскурсологія

Інновації в шкільній історичній освіті

Україна в роки Другої світової війни у шкільному курсі історії

Шкільний туризм

Основи психологічного тренінгу

 

ВИБІР ДИСЦИПЛІН З ПЕРЕЛІКІВ

(студент може обрати 1 дисципліну з кожного переліку)

2 курс

Перелік № 1

         Теоретичні основи організації навчальної діяльності

         Мотивація та стимулювання навчально-пізнавальної діяльності учнів

         Україна в роки Другої світової війни: історичні факти та ідеологічні міфи

Перелік № 2

         Політична сатира в новітній історії України

         Педагогіка партнерства

         Освітній тренінг з розвитку емоційного інтелекту вчителів і учнів ЗЗСО

3 курс

Перелік № 3

         Соціально-психологічні технології вирішення проблемних ситуацій

         Нова історія  країн Азії та Африки

         Історія грошового обігу

Перелік № 4

         Демографія

         Новітня історія Азії та Африки

         Український Київ ХІХ–ХХ ст.: люди і пам’ятки

         Спецслужби у міжнародних відносинах

4 курс

Перелік № 5

         Спецслужби в новітній історії України

         Експериментальна психологія

         Історія християнських церков в Україні

Перелік № 6

         Сучасне документознавство

         Культурний простір постмодерної України

         Історія українського політикуму (Кінець ХХ – початок ХХІ ст.)