Дисципліни запропоновані кафедрою новітньої історії України в переліках на вільний вибір студентів

 

Перший (бакалаврський) рівень

 Освітня програма «Історія України та культурна антропологія (з поглибленим вивченням іноземних мов)»

 Студенти 1 курсу обирають дисципліни, які будуть опановувати на 2 курсі

Мінімальна кількість студентів для викладання дисципліни – 25 

Перелік № 1 Семестр ПІБ викладача
Український Київ ХІХ–ХХ ст.: люди і пам’ятки

3

Савченко Г.П.
Україна в роки Другої світової війни: історичні факти та ідеологічні міфи

3

Вербовий О.В.
Перелік № 2  
Інститут президентства: український та світовий досвід 4 Чернишевич О.В.
Політична сатира в новітній історії України 4 Пивовар С.Ф.
Історія в мас медіа 4 Даниленко О.В.

Освітня програма «Історія України та культурна антропологія (з поглибленим вивченням іноземних мов)»

 Студенти 2 курсу обирають дисципліни, які будуть опановувати на 3 курсі

Мінімальна кількість студентів для викладання дисципліни – 25 

  Семестр ПІБ викладача
Перелік № 3    
Анархізм в історії України

5

Пивовар С.Ф.
Українська художня література як історичне джерело

5

Петасюк О.І.
Перелік № 4    
Історія моди ХХ – початку ХХІ ст. у соціально-культурному контексті Анотація 

6

Сморжевська О.О.
Спецслужби у міжнародних відносинах 

6

Пивовар С.Ф.

 

Освітня програма «Історія України та культурна антропологія (з поглибленим вивченням іноземних мов)»

Студенти 3 курсу обирають дисципліни, які будуть опановувати на 4 курсі

Мінімальна кількість студентів для викладання дисципліни – 25 

  Семестр ПІБ викладача
Перелік № 5    
Історія радянської дипломатії  7 Пивовар С.Ф.
Становлення політичної еліти України 7 Вербовий О.В.
Перелік № 6    
Історія України в музичному мистецтві 8 Петасюк О.І.
Історія українського політикуму (кінець ХХ – початок ХХІ століття) 8 Чернишевич О.В.

Другий (магістерський) рівень

 Освітня програма «Історія України»

 Студенти, які навчаються за освітньою програмою «Історія України», обирають 2 дисципліни.

Мінімальна кількість студентів для викладання дисципліни15 

Історія українського кінематографа Пижик А.М.    Анотація до вибіркової дисципліни