Освітньо-професійна програма «Середня освіта (Історія)» (Нова редакція 2022 р.) 

 

Обов’язкові дисципліни

Англійська мова (загальний курс)

Англійська мова за професійним спрямуванням

Вступ до університетських студій

Історія української та зарубіжної культури

Науковий образ світу

Соціально-політичні студії

Філософія

Історична екологія

Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності

Вступ до спеціальності

Давня історія України

Середньовічна історія України

Нова історія України

Новітня історія України (з початку ХХ ст. – до Другої світової війни)

Новітня історія України (від початку Другої світової війни – до 1991 р.)

Сучасна історія України (від 1991  р. – до сьогодення)

Преісторія та основи археології

Історія стародавнього світу

Історія середніх віків та раннього нового часу

Нова історія країн Західної Європи, Північної Америки та Азії

Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки

Історія комуністичного тоталітарного режиму: становлення, еволюція, реалізація в Україні

Психологія

Вікова фізіологія та шкільна гігієна

Педагогічна психологія

Загальні основи педагогіки та дидактика середньої школи

Теорія і методика виховання у середній школі та освітній менеджмент

Педагогічна майстерність вчителя

Методика викладання історії у школі

Історія освіти в Україні з давніх часів до кінця ХІХ ст.

Історія освіти в Україні в новітню добу

Українські науково-освітні центри за кордоном

Шкільна історична освіта в світі

Джерелознавство

Архівознавство

Спеціальні історичні дисципліни

Українська мова у професійній комунікації

Етнологія

Історія мистецтв

Художня культура в середній школі

Джерелознавча практика

Ознайомча навчальна педагогічна практика

Педагогічна практика (система виховної роботи, робота класного керівника)

Педагогічна практика

Вибіркова частина

Блок дисциплін «Історична дидактика»

Основи шкільної історичної освіти

Інформаційні технології в професійній сфері історика

Контроль і оцінювання на уроках історії

Позакласна і позашкільна робота з історії

Психологія особистості

Історична географія. Картографічні методи в навчанні історії

Методичне забезпечення навчання історії

Форми організації навчального процесу на уроках історії

Візуальна історія

Організація науково-дослідної роботи учнів з історії

Етнічна історія України

 

Блок дисциплін «Вчитель історії в спеціалізованій школі з поглибленим вивченням суспільно-гуманітарних дисциплін»

Історичне краєзнавство

Музеєзнавство

Організація роботи вчителя історії

Діагностика результатів навчання на уроках історії

Проектування та управління освітнім процесом 

Українська революція 1917–1921 рр. у шкільному курсі історії

Екскурсологія

Інновації в шкільній історичній освіті

Україна в роки Другої світової війни у шкільному курсі історії

Сучасна історія України в шкільному курсі 

Шкільний туризм

 

Дисципліни запропоновані навчальним планом на вибір з переліків 

Перелік № 1.

                Україна в роки Другої світової війни: історичні факти та ідеологічні міфи

                Мотивація та стимулювання навчально-пізнавальної діяльності учнів

                Теоретичні основи організації навчальної діяльності               

Перелік № 2

                Політична сатира в новітній історії України

                Педагогіка партнерства

                Освітній тренінг з розвитку емоційного інтелекту вчителів і учнів ЗЗСО

Перелік № 3

                Українська художня література як історичне джерело 

                Україна в політиці пам’яті та пропаганді Польщі та росії в ХІХ-ХХІ ст.: свій, чужий, ворог

                Тренінг моделювання педагогічної діяльності у ЗЗСО

Перелік № 4

                Історія моди ХХ – початку ХХІ ст. у соціально-культурному контексті

                Спецслужби у міжнародних відносинах

                Тренінг комунікативної готовності до педагогічної діяльності у ЗЗСО

Перелік № 5

                Історія української дипломатії

                Становлення політичної еліти України

                Порівняльна педагогіка

Перелік № 6

                Український Київ ХІХ–ХХ ст.: люди і пам’ятки 

                Основи інклюзивної освіти

                Історія педагогіки