Черевичний Геннадій Семенович

кандидат історичних наук, доцент кафедри

 

Геннадій Семенович Черевичний (08.12.1968 р., м. Київ) у 1986 р. з відзнакою закінчив середню школу № 157 у м. Києві. Впродовж 1987-1989 рр. проходив строкову службу у лавах збройних сил.

У період 1989-1994 рр. навчався на історичному факультеті КДУ ім. Т. Г. Шевченка та в 1994-1997 рр. в аспірантурі університету. Захистив дисертацію на тему: «Розвиток вищої освіти в Україні (друга половина 1980-х рр.)» зі спеціальності 07.00.01 «Історія України» та здобув ступінь кандидата історичних наук. З 1998 року працював на посаді асистента кафедри етнології. З 2000 року займав посаду асистента кафедри історії для гуманітарних факультетів, читав лекції з нормативного курсу «Історія України» на філологічному, філософському та економічному факультетах. З 2002 року призначений на посаду доцента, а з 2003 р. присвоєно вчене звання доцента. Наприкінці 2006 р. переведений на посаду доцента кафедри новітньої історії України.

Керівник педагогічної практики здобувачів освіти ОС «Бакалавр» освітньої програми «Середня освіта (Історія)» та асистентської практики здобувачів освіти історичного факультету з ОС «Магістр».

Долучений до участі в якості члена приймальної комісії історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка з прийому фахового іспиту для абітурієнтів ОС «Бакалавр», ОС «Магістр» та ОС «Бакалавр». Виконував обов’язки члена Державної екзаменаційної комісії (ДЕК) по прийому комплексного кваліфікаційного іспиту на ОС «Бакалавр» освітньої програми «Середня освіта (Історія)». Брав участь у проведенні єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної мови для вступу до магістратури.

Автор понад 110 наукових та навчально-методичних праць.

Член Київської міської організації Національної спілки краєзнавців України.

 

Наукометричні профілі:

 ORSIDiD: 0000-0001-9094-8732

 Scopus: 57222145275 (h=1)

 Web of Science: FZK-6332-2022 (h=1)

 Google Scholar (h=5)

 ResearchGate (RIS=1,8)

 Digital Library NAES of Ukraine

 

Заходи щодо підвищення кваліфікації науково-педагогічного працівника:

 1. Проходження науково-освітнього стажування:
 • впродовж 24.06.–06.07.2019 р. за програмою «Академічна доброчесність: виклики сучасності» у Республіці Польща (Інститут міжнародної академічної та наукової співпраці, Вищий Семінаріум Духовного UKSW, м. Варшава, Республіка Польща (сертифікат KW-031/0719 від 05.07.2019; 6 ECTS/180 год.). Звітна доповідь (опубліковано): «Академічна доброчесність як складова цивілізованого існування науково-освітнього потенціалу. Академічна доброчесність: виклики сучасності: зб. наук. есе учасників дист. етапу наук. стажування для освітян (Республіка Польща, Варшава, 24.06.-06.07.2019). Варшава, 2019. С. 144-148 [184 с.]»;
 • впродовж 01.09 30.12.2019 р. відповідно до наказу по установі за програмою та індивідуальним планом з підвищення кваліфікації (стажування) з удосконалення науково-методичного рівня дослідження та викладання новітньої історії України в Інституті історії НАН України (м. Київ, довідка Інституту історії НАН України № 123/667 від 24.12.2019);
 • впродовж 25.05-12.06.2020 р. за програмою «Особливості фінської системи освіти» (Західно-Фінляндський Коледж, відділ освіти мерії м. Гуйтіннен, Фінляндія; Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці, сертифікат № 1206202003 від 12.06.2020, 4 ECTS/120 год.). Звітна доповідь (опубліковано): «Фінський досвід лояльності як адаптивний контекст розвитку системи інноваційної освіти. Освітні інновації: виклики 2020. Особливості фінської системи освіти: зб. наук. есе. учасників стажування (Гуйтіннен, Фінляндія, 25.05 12.06.2020). Гуйтіннен, 2020. С. 32-38 [54 c.]».
 1. Долучення до роботи наукових шкіл:
 • зимова школа педагогічної майстерності «Освіта 4.0 та педагогічна досконалість» в рамках проекту «Зміни педагогічних факультетів та університетів у 21 столітті», УІПА (Україна), Університет імені Масарика та Чеська агенція розвитку, (Чеська Республіка) (м. Харків, 07 11 грудня 2020 р., сертифікат UEPA-WS-12-2020-103, 1 ECTS/30 год.).
 1. Підвищення рівня іншомовної компетентності:
 • здійснено підготовку, складено іспит та отримано сертифікат (на рівні В2) відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти з англійської мови.
 1. Координація науково-практичного круглого столу кафедри новітньої історії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Реалізація компетентнісного підходу в середній освіті» у межах 3-го Міжнародного науково-практичного Web-форуму (Київ-Харків, 2021 р.).

 

Нагороди:

 • Диплом за сприяння реалізації всеукраїнського видавничого проекту «Науково-освітній потенціал України» та вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки і освіти (2013);
 • Подяка за активну науково-дослідницьку та просвітницьку діяльність у популяризації історії рідного краю (2013);
 • Почесна грамота за інноваційний підхід до упровадження ідеї розбудови єдиного інформаційного простору української освіти, організацію ефективної співпраці з Національним центром «Мала академія наук України» щодо навчання і виявлення високого рівня професіоналізму у творчій і науково-дослідній роботі з учнівською молоддю та у підготовці наукових кадрів (2018);
 • Почесна грамота на честь 100-річчя Національної академії наук України та за вагомий внесок у розвиток обдарованої молоді (2018);
 • Подяка Національної спілки краєзнавців України за значний внесок у розвиток краєзнавчого руху України (2019);
 • Подяка за значні успіхі і високий рівень професійної компетентності у справі формування інтелектуального і трудового потенціалу країни, плідну співпрацю з Малою академією наук України щодо розбудови єдиного відкритого інформаційного простору освіти (МОН України, НАН України, НЦ «МАН» України, 2019);
 • Подяка за плідну роботу по залученню талановитої молоді Чернігівщини до науково-дослідницької роботи, організацію співпраці з Навчально-науковим інститутом історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського щодо навчання і виховання підростаючого покоління (2019);
 • Громадська відзнака-Ювілейна медаль «80 років Професійно-технічній освіті» (2020).

 

Викладає навчальні дисципліни на історичному факультеті університету:

 

 • Історія України (від початку Другої світової війни до відновлення незалежності України) (ОС бакалавр, IІІ курс);
 • Новітня історія України (від початку Другої світової війни – до 1991 р.) (ОС бакалавр, IІІ курс);
 • Історія освіти в України у новітню добу (ОС бакалавр, IІ курс);
 • Методика викладання історії в школі (ОС бакалавр, IV курс);
 • Методичне забезпечення навчання історії (ОС бакалавр, IІІ курс) ;
 • Контроль і оцінювання на уроках історії (ОС бакалавр, IІІ курс);
 • Сучасне українське суспільство: ідентичності, ментальності, цінності (ОС бакалавр, IV курс).

 

Основні навчально-методичні праці:

 • Нариси історії вищої освіти та науки України в ХХ ст. Навчальний посібник. Київ, 2003;
 • Історія України. Підручник для іноземних студентів ВНЗ. Київ, 2008 (у співавторстві);
 • Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «Методика викладання історії в школі» Методичні рекомендації. Київ, 2010 (у співавторстві);
 • Історія України. Курс лекцій для студентів вищих навчальних закладів. 2-ге видання. Київ, 2010 (успівавторстві);
 • Історія України: новітня доба. Навчальний посібник. Київ, 2012 (у співавторстві);
 • Історія в термінах і поняттях: довідник. Навчальний посібник. Вишгород, 2014 (у співавторстві);
 • Курс історії у загальноосвітніх навчальних закладах та методика її викладання для студентів історичного факультету. Навчально-методичні матеріали. Київ : ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2017.
 • Методика викладання історії в школі: навчально-методичні рекомендації до вивчення дисципліни та проходження педагогічної практики студентами. Київ: ТОВ Вид-во «Юстон», 2020. 125 с. (у співавторстві).

 

Коло наукових інтересівісторія України у ХХ ст. –ХХІ ст., краєзнавство, етнополітика, історія освіти та науки України, методика викладання історії, педагогіка.

 

Список основних наукових праць:

 Вища освіта в Україні на зламі епох: монографія. Київ : ІВЦ Держкомстату, 2002. 122 с.

 1. Північноєвропейський досвід розвитку вищої освіти у контексті Болонського процесу // Історичний журнал. № 4. Київ, 2009;
 2. Безперервність освіти: фінський досвід // Історія української науки на межі тисячоліть: зб. наук праць. Вип.41. Київ, 2009;
 3. Освітньо-науковий потенціал як фактор державотворення сучасної України // Гілея: науковий вісник: зб. наук. праць. Вип. 57 (№ 2). Київ, 2012;
 4. Monitoring as Methodological Basis for Forecasting Quality of Research Staff Training. Sciences of Europe. Praha, Czech Republic. Vol. 2(30), 2018. P. 31 36. In: Index Copernicus (English).
 5. Transdisciplinary Paradigm the STEM-Management the a Knowledge in the Context of the Adaptive Approach. World Science. Warsaw : RS Global Sp. Z O.O. Vol. 2, № 10(38), 2018. P. 4-9. DOI : https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/31102018/6180. – In: Index Copernicus (English).
 6. The Image of an Ukrainian Lecturer at the Turn of the 20th –21st Centuries: Experience Historical of the Beginning of the Transformation of the Educational System. World Science. Warsaw : RS Global Sp. Z O. O. (Scientific Educational Center, Poland). Vol. 2, №1(53), 2020. С. 34-39. DOI : https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/31012020/6902. In: Index Copernicus, Publons (English).
 7. Компетентнісний аспект адаптивного контролю та оцінювання якості методичних знань майбутніх учителів історії в університетах України. Адаптивне управління: теорія і практика. Серія «Педагогіка». Вип. 12(23), 2021. URL : https://amtp.org.ua/index.php/journal/article/view/415. In: Google Scholar, CrossRef, НБУВ, кат. «Б» (фахова).
 8. Dual-Component Ontograph Visualization. Journal IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Vol. 1031 (012119), 2021. DOI : https://doi.org/10.1088/1757-899X/1031/1/012119/. In: Scopus, Springer, Cham (English).
 1. Philosophy of a Transdisciplinary Approach in Designing an Open Information and Educational Environment of Institutions of Higher Education. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala. Vol. 13 (3), 2021. P. 548-567. DOI : https://doi.org/10.18662/rrem/13.3/466. In: Web of Science (WOS); EBSCO; Google Scholar; ICI Journals Master List – Index Copernicus; Ideas RePeC; Econpapers; Socionet; CEEOL; Ulrich ProQuest; Cabell, Journalseek; Scipio; Philpapers; KVK; WorldCat; CrossRef; J GATE (English) Quartile Q2.
 2. Розбудова парадигми освіти у контексті сучасних трансформацій: конфліктогенний аспект. Імідж сучасного педагога. Вип. 5 (200), 2021. C. 14 19. DOI : https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-5(200)-14-19. In: Index Copernicus, кат. «Б» (фахова).
 3. Students’ Readiness to Distance Learning: Results of Research in the Institutions of Higher Education. Lecture Notes in Networks and Systemsthis. Vol. 389 LNNS, 2022. P. 426-434. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-93904-5_43. In: Web of Science, Scopus, Springer, Cham (English).
 4. Modelling of Eco Environment of Information and Analytical System for Training of Scientific Personnel Based on E-Learnin. INTED2022 Proceedings, 2022. P. 5623-5633. URL : https://lib.iitta.gov.ua/730201/. In: Web of Science (English).
 5. Модернізація підготовки учителів історії в університетах України на засадах компетентнісного підходу. Імідж сучасного педагога, Вип. 1(202), 2022. С. 69-73. URL : http://isp.poippo.pl.ua/article/view/251277/250511. In: Index Copernicus, кат. «Б» (фахова).
 6. Педагогічна технологія навчального Е-портфоліо у системі підготовки майбутніх учителів історії. Науковий вісник Ужгородського Університету. Вип. 1(50). 2022. С. 298-301. DOI : https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.50.298-301. In: Index Copernicus, кат. «Б» (фахова).
 7. Актуалізація проблеми формування національної ідентичності майбутніх учителів історії в університетах України з імплементацією досвіду Республіки Польща. Адаптивні процеси в освіті : збірник матеріалів (тез доповідей) 3-ої Міжнародної наукової літньої онлайн-школи ГО «ШАУСПС», м. Київ-Харків, Україна, С. 85-87. URL : https://lib.iitta.gov.ua/732976/.
 8. Philosophical and Pedagogical Discourse in the Postmodern Educational Space: Peculiarities of Distance Learning. Postmodern Openings, 2022. Vol. 13(4). pp. 244‑ DOI: https://doi.org/10.18662/po/13.4/517. URL: https://lib.iitta.gov.ua/733131/. In: Web of Science – Clarivate Analytics (former Thomson Reuters); EBSCO; ICI Journals Master List – Index Copernicus; CEEOL; Ideas RePeC; Econpapers; Socionet; Philpapers; KVK; WorldCat; CrossRef; Google Scholar; Genamics JournalSeek (English). Quartile Q2.
 9. Актуалізація проблеми професійної підготовки майбутніх учителів історії в університетах України і республіки Польща на сучасному етапі. Імідж сучасного педагога, (6(207), 2022. C. 35-39. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-6(207)-35-39. In: Index Copernicus, кат. «Б» (фахова).

 

Участь у закордонних науково-практичних заходах: 

 • ICTTE2020: International Conference on Technics, Technologies and Education (Yambol (Bulgaria), Trakia University, 4th–6th November 2020);
 • ICL2021: 24th International Conference on Interactive Collaborative Learning «Mobility for Smart Cities and Regional Development – Challenges for Higher Education» (Dresden, Germany, TU Dresden & HTW Dresden, 22-24 September 2021);
 • ICTTE2021: International Conference on Technics, Technologies and Education (Yambol Bulgaria, Trakia University, Yambol Branch of the Union of Scientists in Bulgaria (USB), 3rd–5th November 2021);
 • INTED2022: 16th annual International Technology, Education and Development Conference. LEARNING ANALYTICS: Digital Transformation of Education, Oracle Academy, INTED Academy (Valencia, Spain, 7-8 March, 2022);
 • ICL2022: Learning in the Age of Digital and Green Transition (25th International Conference on Interactive Collaborative Learning; 51st IGIP International Conference on Engineering Pedagogy), Hilton Park Vienna, Austria 27-30 September, 2022).

 

Наукове керівництво:

 Під керівництвом Г. С. Черевичного 6 аспірантів захистили дисертації та отримали науковий ступінь кандидата історичних наук:

 1. Гаранін О. Я. Дослідження історії України в Українському Вільному Університеті (1921-1991) : дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Олександр Якович Гаранін; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ, 2007. 228 с. Бібліогр.: арк. 179-218;
 2. Образцов С. В. Військова та громадсько-політична діяльність М. Омеляновича-Павленка (1878–1952 рр.) : дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / Сергій Валерійович Образцов; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Київ, 2011.
 3. Погребна О. О. Історична освіта в університетах УРСР (1943–1964 рр.) : дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / Ольга Олегівна Погребна; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ, 2011. 210 с. Бібліогр.: арк. 168–210.
 4. Панасюк Р. П. Створення та діяльність Українського національного союзу (1918–1919 рр.) : дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / Роман Петрович Панасюк; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ, 2012.
 5. Комар Є. Г. Соціальні аномалії у повсякденному житті населення УСРР 20 х рр. XX ст. : дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / Євгеній Григорович ; Комар Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ, 2015.
 6. Даниленко Р. М. Червоний терор в Україні в 1918–1921 рр. : дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / Даниленко Роман Михайлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ, 2016.