Черевичний Геннадій Семенович

кандидат історичних наук, доцент кафедри

 

Геннадій Семенович Черевичний (08.12.1968 р., м. Київ), закінчив середню школу № 157 у м. Києві у 1986 р. 1987-1989 рр. – проходив строкову службу у лавах збройних сил. У 1989-1994 рр. – навчався на історичному факультеті КДУ ім. Т.Г.Шевченка, а у 1994-1997 рр. – в аспірантурі. Захистив кандидатську дисертацію на тему: «Розвиток вищої освіти в Україні (друга половина 1980-х рр.)» по спеціальності 07.00.01 – Історія України.

З 1998 року працював на посаді асистента кафедри етнології. З 2000 року займав посаду асистента кафедри історії для гуманітарних факультетів, читав лекції з нормативного курсу «Історія України» на філологічному, філософському та економічному факультетах. З 2002 року призначений на посаду доцента, а з 2003 р. отримав звання доцента.

Наприкінці 2006 р. переведений на кафедру новітньої історії України на посаду доцента. Керівник педагогічної практики студентів на факультеті. Член Київської міської організації Національної спілки краєзнавців України.

 

Нагороди:

Дипломом за сприяння реалізації всеукраїнського видавничого проекту «Науково-освітній потенціал України» та вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки і освіти (2013 р.);

Подяка за активну науково-дослідницьку та просвітницьку діяльність у популяризації історії рідного краю (2013 р.);

Почесна грамота за інноваційний підхід до упровадження ідеї розбудови єдиного інформаційного простору української освіти, організацію ефективної співпраці з національним центром «Мала академія наук України» щодо навчання і виявлення високого рівня професіоналізму у творчій і науково-дослідній роботі з учнівською молоддю та у підтримці наукових кадрів (2018 р.)

 

Викладає навчальні дисципліни:

  • Курс історії у загальноосвітніх навчальних закладах та методика її викладання;
  • Історія освіти в України у новітню добу;
  • Сучасне українське суспільство: ідентичності, ментальності, цінності;
  • Історія України в новітню добу.

 

Автор біля 80-ти наукових та навчально-методичних публікацій.

Основні навчально-методичні праці:

Нариси історії вищої освіти та науки України в ХХ ст. Навчальний посібник. – К., 2003;

Історія України. Підручник для іноземних студентів ВНЗ. – К., 2008 (у співавторстві);

Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «Методика викладання історії в школі» Методичні рекомендації – К., 2010 (у співавторстві);

Історія України. Курс лекцій для студентів вищих навчальних закладів. – 2-ге видання. – К., 2010 (у співавторстві);

Історія України: Новітня доба. Навчальний посібник. – К., 2012 (у співавторстві);

Історія в термінах і поняттях: довідник. Навчальний посібник. – Вишгород, 2014 (у співавторстві);

Навчально-методичні матеріали з «Курсу історії у загальноосвітніх навчальних закладах та методика її викладання» для студентів історичного факультету. Навчально-методичні матеріали. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агенство», 2017.

 

Коло наукових інтересів: історія України в другій половині ХХ ст. – на початку ХХІ ст., краєзнавство, етнополітика, історія освіти та науки України, методика викладання історії.

Серед наукових праць:

Північноєвропейський досвід розвитку вищої освіти у контексті Болонського процесу // Історичний журнал. – № 4. – К., 2009;

Безперервність освіти: фінський досвід // Історія української науки на межі тисячоліть: зб. наук праць. – Вип.41. – К., 2009;

Освітньо-науковий потенціал як фактор державотворення сучасної України // Гілея: науковий вісник: зб. наук. праць. – Вип. 57 (№ 2). – К., 2012;

Monitoring as a Methodological Framework for Predicting  the Quality of Training of Scientific Personnel // Sciences of Europe (Praha, Czech Republic), 2018 (у співавторстві);

Transdisciplinary paradigm of STEM-knowledge management in the context of adaptive approach // World Science. Warsaw: RS Clobal Sp.z O.O., 10 (38) 2018 (у співавторстві).

 

Під керівництвом Г.С. Черевичного 6 аспірантів захистили дисертації та отримали науковий ступінь кандидата історичних наук.