З 25 по 28 травня відбувався Третій Міжнародний науково-практичний WEB-форум «FORUM SOIS, 2021: РОЗБУДОВА ЄДИНОГО  ВІДКРИТОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ  ОСВІТИ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ». Організаторами форуму виступили університети з України, Польщі, Румунії, Грузії, Болгарії, Молдови, Словаччини.

Немає опису світлини.

 

Кафедра новітньої історії України організаторами була визначена як стратегічний партнер. До наукового програмного комітету Форуму входив завідувач кафедри новітньої історії України Андрій Пижик, а до організаційного комітету – доцент кафедри новітньої історії України Геннадій Черевичний.

 

Місія форуму: запровадження ідей розбудови єдиного відкритого інформаційного освітнього простору шляхом об’єднання зусиль наукових установ і закладів освіти України та європейських країн, а також держав, що обрали пріоритетним шлях сталого розвитку науки і освіти.

Учасниками форуму стали науковці та педагогічні працівники з різних країн, управлінці всіх рангів, які стоять на позиціях адаптивного реформування освіти, у т. ч. вищої, професійної (професійно-технічної), середньої і позашкільної, запроваджують ефективні методики й технології андрагогіки, сприяють формуванню й розвитку трудового та інтелектуального потенціалу країни, генерують ідеї випереджального розвитку освіти в умовах розбудови єдиного відкритого інформаційного простору освіти впродовж життя.

 

Програма Третього Міжнародного науково-практичного WEB-форуму «FORUM SOIS, 2021: РОЗБУДОВА ЄДИНОГО  ВІДКРИТОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ  ОСВІТИ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ»

 

27 травня 2021 року у межах Форуму під модеруванням завідувача кафедри новітньої історії України Андрія Пижика відбувався науковий чат 9. ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РЕФОРМУВАННЯ ДОШКІЛЬНОЇ, ПОЧАТКОВОЇ ТА ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ (Mainstream trends in current reforms of preschool, primary, secondary and high school education) та круглий стіл кафедри новітньої історії України Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка «РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСТНОГО ПІДХОДУ В СЕРЕДНІЙ ОСВІТІ».

Немає опису світлини.

 

Немає опису світлини.

Немає опису світлини.

 

У роботі круглого столу з доповідями взяли участь більшість викладачів кафедри новітньої історії України та доцент кафедри історії стародавнього світу та середніх віків Юрій Гоман, а також випускники кафедри. Виступи всіх учасників круглого столу зацікавили учасників форуму своєю змістовністю, інноваційністю і творчим підходом до висвітлення сучасних проблем та перспектив розвитку української освіти і отримали схвальні відгуки від організаторів заходу і запрошення до подальшої співпраці.

Немає опису світлини.

 

Немає опису світлини.

 

Немає опису світлини.

 

Немає опису світлини.

 

Немає опису світлини.

 

Немає опису світлини.

 

Немає опису світлини.

 

Немає опису світлини.

 

Немає опису світлини.

 

Немає опису світлини.

 

Немає опису світлини.

 

Немає опису світлини.

 

Викладачі кафедри гідно представили один із нових напрямків діяльності кафедри, який пов’язаний із підготовкою педагогів-істориків для сучасної української школи. До роботи круглого столу долучалися також студенти, які навчаються на освітніх програмах «Середня освіта (Історія)» та «Історія України та культурна антропологія».

Дякуємо організаторам Форуму та учасникам круглого столу Андрій Пижик, Геннадію Черевичному, Оксані Сморжевській, Олені Петасюк, Юрію Гоману, Олексію Вербовому, Сергію Пивовару, Олені Чернишевич, Руслану Левінцю, Андрію Чуяну, Віктору Люстею, Давиду Дячку, Світлані Власенко, Юлії Топольницькій, Олександру Панаріну та всім, хто приєдналися до Форуму.