Всеукраїнська студентська наукова конференція “The long XIX century of Ukrainian history (1772-1914)”

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у науковій конференції «The long XIX century of Ukrainian history (1772-1914)», яка відбудеться 11 березня 2023 р. в
Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (на платформі
Zoom).

Організатори:
Кафедри давньої та нової історії України та новітньої історії України історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, освітня програма «Історія України та культурна антропологія» (з поглибленим вивченням іноземних мов).

На цій конференції науковці, які вивчають історію та різні аспекти розвитку України – зможуть представити та обговорити результати власних досліджень.

Дедлайн подачі заявки на участь і тез виступу – 8 березня 2023 року.
Тези вашої доповіді будуть опубліковані на сайтах історичного факультету і кафедр давньої та нової історії України та новітньої історії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
.
Робота конференції відбуватиметься за такими тематичними секціями:
Актуальні проблеми історії України кінця XVIII – початку XX століть.
● Соціальний та культурний вимір.
● Вплив та значення епохи для Української революції 1917-1921 років.
Регламент: доповідь – до 10 хв., виступ у дискусії – до 3 хв.
Робочі мови: українська, англійська.

У разі Вашої зацікавленості просимо до 8 березня 2023 р.. надіслати реєстраційну форму і тези виступу на адресу 26.johnny.10.2001@gmail.com

Реєстраційна форма (українською мовою)
Прізвище, ім’я, по-батькові
Для науковців: вчене звання, науковий ступінь, посада, місце роботи,
назва навчального закладу/науково-дослідного інституту, місто
Для аспірантів і студентів: аспірант(ка) / студент(ка) ?-го року навчання,
факультет, освітня програма; назва навчального закладу/науково-дослідного
інституту, місто
назва доповіді
назва секції
E-mail

Останній день подачі тез доповідей – 8 березня 2023 р.

Вимоги до оформлення тез доповідей:
Обсяг: 5-10 тис. друкованих знаків. Шрифт: Times New Roman, кегль – 14,
інтервал – 1,5. Поля: верхнє – 2 см., нижнє – 2 см., праве – 2 см., ліве – 2
см.Абзац – 1 см. виставляється за допомогою меню «Вставка» – «Абзац».
Малюнки, фото, таблиці й інші графічні зображення надаються окремим файлом
у форматі jpg. Список джерел та літератури подається наприкінці матеріалів
доповіді. Одна позиція повинна містити лише одне джерело. Посилання в тексті
оформляються у квадратних дужках: порядковий номер і сторінка (ки) (напр.: [1,
с. 12-15]). Стиль посилань: ДСТУ 8302:2015
Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді:
● Напрямок конференції відповідно до тематики тез доповіді
українською мовою:
● Прізвище й ініціали автора (шрифт – напівжирний)
● Для науковців: вчене звання, науковий ступінь, посада

● Для аспірантів і студентів: аспірант(ка) / студент(ка) ?-го року навчання,
факультет, освітня програма
● Назва навчального закладу/науково-дослідного інституту, місто, в якому
він розташований
● Назва тез доповіді (великі літери)
● Текст
● Джерела і література (мовою оригіналу).
● Сторінки не нумеруються.

За більш детальною інформацією звертатись:
Білоуса Євгена Вадимовича, студента кафедри давньої та нової історії України, 068-873-49-64, 26.johnny.10.2001@gmail.com 
Земляна Євгенія Володимирівна, студентки кафедри новітньої історії України, 097-042-25-80, zemlyanya.yevheniya@gmail.com
Вітюк Дарина Віталіївна, студентки кафедри давньої та нової історії України, 098-494-33-96, darynavtk@knu.com

Конференція проводиться на базі кафедр давньої та нової історії України та новітньої історії України історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка у рамках розвитку освітніх програм «Історія України та культурна антропологія (з поглибленим вивченням іноземних мов)» та “Середня освіта (Історія)”.

З повагою,

Оргкомітет

 

 

Thumbs Up

Leave a comment

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *