Вербовий Олексій Вікторович

кандидат історичних наук, доцент кафедри

 

Народився 17 листопада 1977 року в м. Світловодськ Кіровоградської області. Впродовж 1984-1994 рр. навчався в Монастирищенській середній школі № 5 (Черкаська область, Уманський район, місто Монастирище). В 1994-1999 рр. навчався на історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. В 1999-2000 рр. працював на посаді викладача Переяслав-Хмельницького державного педагогічного інституту імені Григорія Сковороди. Впродовж 1999-2002 рр. навчався в аспірантурі історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2002 р. розпочав роботу в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на посадах: асистента кафедри історії для гуманітарних факультетів з 2002 р., доцента тієї ж кафедри з 2007 р. У 2014 р. виконував обов’язки заступника декана історичного факультету з виховної роботи. В 2015 р. переведений на посаду доцента кафедри новітньої історії України.

В 2004 р. захистив дисертаційну роботу на тему: “Наукова та педагогічна діяльність Василя Базилевича (1892‑1943 рр.)” і на основі рішення спеціалізованої вченої ради Українського науково-дослідного інституту архівної справи та джерелознавства Держаного комітету архівів України присуджено науковий ступінь кандидата історичних наук зі спеціальності історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.

1 березня 2013 р. рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України присуджено вчене звання доцента кафедри історії.

 

Викладає навчальні дисципліни:

 • «Новітня історія України» (ОС «Бакалавр», історичний факультет);
 • «Історія України від 1991 р. до сьогодення» (ОС «Бакалавр», історичний факультет)
 • «Україна в роки Другої світової війни: історичні факти та ідеологічні міфи» (ОС «Бакалавр», історичний факультет);
 • «Сучасна історія України (від 1991 р. до сьогодення)» (ОС «Бакалавр», історичний факультет)
 • «Становлення української політичної еліти» (ОС «Бакалавр», історичний факультет);
 • «Рух Опору в Україні в роки Другої світової війни» (ОС «Бакалавр», історичний факультет);
 • «Вступ до університетських студій» (ОС «Бакалавр», хімічний факультет);
 • «Історія української держави» (ОС «Бакалавр», ННІ Публічного управління та державної служби);
 • «Історія України» (ОС «Бакалавр», філософський факультет);
 • «Історія української державності» (ОС «Бакалавр», ННІ Публічного управління та державної служби);
 • «Актуальні питання історії України» (ОС «Бакалавр», ННІ Високих технологій);
 • «Історія України» (ОС «Бакалавр», ННІ Філології).

 

Основні навчально-методичні праці:

Історія України: підручник / За ред. Г. Д. Казьмирчука. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009. – 695 с.

Історія України: Курськ лекцій для студентів вищих навчальних закладів / Наук. ред. і кер. авт. кол. Г. Д. Казьмирчук. – К.: Логос, 2009. – 648 с.

Вербовий О. В. Політологія: Навчальна програма для студентів історичного факультету Київського національного університету. – К.: Логос, 2011. – 162 с.

Історія України: Навчально-методичний комплекс для студентів гуманітарних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка / За ред. проф. Г. Д. Казьмирчука. – К.: Логос, 2012. – 92 с.

Вербовий О. В. Історія України: Навчально-методичний комплекс для студентів філософського факультету (напрям – політологія) Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К.: Логос, 2017. – 213 с.

Вербовий О. В., Чернишевич О. В. Політична історія України: Навчально-методичний комплекс для студентів Інституту високих технологій (напрям – хімія) Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К.: Логос, 2018. – 209 с.

Вербовий О. В. Історія Української держави: Навчально-методичний комплекс для студентів філософського факультету (напрям – публічне управління та адміністрування) Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К.: Логос, 2019. – 201 с.

Вербовий О. В., Слюсаренко А. Г. Новітня історія України: Навчально-методичний комплекс для студентів історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К.: Логос, 2020. – 197 с.

 

Наукові інтереси охоплюють: політична історія України, історія України в роки Другої світової війни, історія Київського національного університету імені Тараса Шевченка, краєзнавство.

 

Серед наукових праць:

Вербовий О. В., Казьмирчук Г. Д. Василь Митрофанович Базилевич: життя та наукова діяльність // Спеціальні галузі історичної науки: Збірник на пошану Марка Якимовича Варшавчика. – Вип. 2: Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела. – С. 138-146.

Вербовий О. В. Повстання Чернігівського піхотного полку у науковій спадщині В. М. Базилевича // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – К., 2001. – Вип. ІІІ. – С. 41-48.

Вербовий О. В. Краєзнавча діяльність В. М. Базилевича // Гілея. Науковий вісник. Збірник наукових праць. – 2012. – Вип. 63. ‑ С. 19-23.

Вербовий О. В. Джерела вивчення біографії В. М. Базилевича // Гілея. Науковий вісник. Збірник наукових праць. – 2012. – Вип. 64. – С. 125-128.

Вербовий О. В. Формування наукового та громадського світогляду В. М. Базилевича // Часопис української історії. – 2012. – Вип. 24. – С. 32-38.

Вербовий О. В., Савченко Г. П. Краєзнавча складова в науковій діяльності Василя Базилевича // Краєзнавство. Науковий журнал. – 2013. ‑ № 1 (82). – С. 154-159.

Вербовий О. В. Відбудова Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка у повоєнний період (1943-1952 рр.) // Гілея: науковий вісник. – 2019. – Вип. 145. – С. 25-29.

Вербовий О. В. Медичне забезпечення партизанських формувань під час Другої світової війни на прикладі Сумського партизанського зʼєднання // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Спільний українсько-румунський журнал. Серія «Історичні науки». – 2019. – № 22. – С. 51-55.

Вербовий О. В. Перший рейд Сумського партизанського зʼєднання під командуванням С. А. Ковпака до Правобережної України // Військово-історичний мередіан. Електронний науковий фаховий журнал. – К., 2019. – Вип. 2 (24). – С. 87‑98.

Вербовий О. В. Відновлення навчального процесу в Київському державному університеті ім. Т. Г. Шевченка (1943‑1953 рр.) // Гілея: науковий вісник. – К.: Видавництво “Гілея”, 2019. – Вип. 146 (№ 7). – Ч. 1: Історичні науки. – С. 35‑39.

Вербовий О. В. Бойова діяльність Путивльського партизанського загону під командуванням С. А. Ковпака – С. В. Руднєва восени 1941 р. // Гілея: науковий вісник. – К.: Видавництво “Гілея”, 2019. – Вип. 147 (№ 8). – Ч. 1: Історичні науки. – С. 21‑27.

Вербовий О. В., Власенко С. І. Фонд 1-ї Української партизанської дивізії ім. двічі Героя Радянського Союзу С. А. Ковпака (Сумське партизанське зʼєднання) ЦДАГО України як комплекс джерел з історії партизанського руху в роки Другої світової війни // Архіви України. Науково-практичний журнал. – К., 2019. – С. 128‑135.

Вербовий О. В., Власенко С. І. Національний склад Сумського партизанського зʼєднання – 1-ї Української партизанської дивізії ім. двічі Героя Радянського Союзу С. А. Ковпака // Гілея: науковий вісник. – К.: Видавництво “Гілея”, 2019. – Вип. 148 (№ 9). – Ч. 1: Історичні науки. – С. 10‑16.

 Вербовий О. В. Структура та командний склад Сумського партизанського зʼєднання (1941‑1944 рр.) // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: історія, політологія. – Маріуполь: Видавничий відділ МДУ, 2019. – Вип. 25. – С. 26‑37.

Історія Київського університету: монографія: у 2 т. / Авт. кол.: О. В. Вербовий, І. М. Мороз, О. В. Даниленко та ін.; За ред. Л. В. Губерського, І. К. Патриляка, В. Ф. Колесника, А. І. Чуткого. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2019. – Т. 2. – С. 721‑1602. [886 с.]

Вербовий О. В. Історія Глухівського загону Сумського партизанського зʼєднання під командуванням П. Л. Кульбаки (1941‑1944 рр.) // Гілея: науковий вісник. – К., 2020. – Вип. 154 (№ 3). – С. 19‑24.

Вербовий О. В. Створення та формування Сумського партизанського зʼєднання: діяльність Путивльського партизанського загону (серпень 1941 р. – лютий 1942 р.) // Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць. – К., 2020. – Вип. 61. – С. 44‑54.

Вербовий О. В., Слюсаренко А. Г. «Рейдова війна» Сумського партизанського зʼєднання під командуванням С. А. Ковпака та С. В. Руднєва // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія. ‑ Вип. 28-29. – С. 20-30.