Вербовий Олексій Вікторович

verbovij

 

Кандидат історичних наук, доцент.

Народився 17 листопада 1977 р. у м. Світловодськ Кіровоградської області. У 1994 р. закінчив Монастирищенську середню школу № 5. Впродовж 1994–1999 рр. навчався на історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. В 1999 р. працював викладачем Переяслав-Хмельницького державного педагогічного інституту ім. Г. С.  Сковороди. В 1999–2002 р. навчався в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2002 р. – асистент кафедри історії для гуманітарних факультетів. В 2004 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: “Наукова та педагогічна діяльність Василя Базилевича (1892‑1943 рр.)”(наук. керів. проф. Г. Д. Казьмирчук). З 2008 р. працює на посаді доцента. В 2014 р. виконував обов’язки заступника декана історичного факультету з виховної роботи. З 2016 р. працює доцентом кафедри новітньої історії України.

Викладає нормативні курси “Історія України” на філософському факультеті; Новітня історія України на підготовчому факультеті; Політична історія України в Інституті вищих технологій, Історія України та української культури для курсантів Військового інституту.

Основні напрямки досліджень – декабристознавство, історіографія історії України, історія Другої світової війни.

 

Основні праці:

Василь Митрофанович Базилевич: життя й наукова діяльність // Спеціальні галузі історичної науки. Збірник на пошану Марка Якимовича Варшавчика. – Вип. 2: Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела. – К., 1991. – С. 138–146 (Співав. Г. Д. Казьмирчук );  Повстання Чернігівського піхотного полку у науковій спадщині В. М. Базилевича  // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – Вип. ІІІ. – К., 2001. – С. 181–193; Діяльність таємного товариства декабристів (1821‑1825 рр.) у дослідженнях В. М.  Базилевича  // Декабристські читання: Збірник статей науково-теоретичної конференції, присвяченої 180-річчю заснування Південного товариства. – Вип. VІІ. – К., 2001. – С. 81–94;  Молоді роки В. М.  Базилевича: до питання наукової біографії вченого  // Наукові записки з української історії. Збірник наукових статей. – Вип. 13. – Переяслав-Хмельницький, 2002. – С. 131–142.  Історіографія наукової спадщини українського декабристознавця В. М.  Базилевича  // Декабристи в Україні: дослідження й матеріали. – К., 2003.