Український Київ ХІХ–ХХ ст.: люди і пам’ятки

І. Назва дисципліни: Український Київ ХІХ–ХХ ст.: люди і пам’ятки

ІІ. Викладач: Савченко Григорій Петрович

ІІІ. Кафедра: Новітньої історії України

ІV. Освітній рівень: перший (бакалаврський), 3 семестр

V. Кількість годин:

  • Лекції – 30;
  • Самостійна робота – 60.
  • Разом – кредити ЄКТС.

VІ. Форма контролю: Залік

Leave a comment

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *