Українська економічна самоорганізація (перша третина ХХ ст.)

І. Назва дисципліни: Українська економічна самоорганізація (перша третина ХХ ст.)

ІІ. Викладач: Петасюк Олена Іванівна

ІІІ. Кафедра: Новітньої історії України

ІV. Освітній рівень: перший (бакалаврський), 8 семестр

  1. Кількість годин:
  • Лекції – 30;
  • Самостійна робота – 60.
  • Разом – кредити ЄКТС.

VІ. Форма контролю: Залік

Leave a comment

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *