Топольницька Юлія Андріївна

кандидат історичних наук, асистент

 

Юлія Топольницька, 1987 р.н., у 2005-2011 роках навчалась на історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка і отримала диплом Магістра з відзнакою. У 2011-2014 рр. обіймала посаду провідного історика в Центрі Усної історії (ЦУІ) кафедри новітньої історії України історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2014-2017 рр. навчалася в аспірантурі історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У червні 2018 року там само захистила кандидатську дисертацію на тему: «Охорона материнства і дитинства в УРСР (1964-1985 рр.): історичний аспект» (за спеціальністю 07.00.01 – Історія України).

У 2011-2012 та 2018-2019 рр. обіймала посаду вчительки історії та громадянської освіти у Спеціалізованій авіаційно-технологічній школі №203 та Ліцеї «Євроленд» м. Києва.

У 2018-2023 рр. обіймала посаду доцента кафедри інформаційної, бібліотечної, архівної справи та соціально-політичних і гуманітарних дисциплін приватного вищого навчального закладу «Європейський університет». У 2018-2020 рр. – голова циклової комісії соціально-гуманітарнних дисциплін бізнес-коледжу ПВНЗ «Європейський університет».

З вересня 2023 року працює на посаді асистента кафедри новітньої історії України історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Топольницька Юлія Андріївна є авторкою підручників з історії України та з інтегрованих курсів історії та громадянської освіти для Нової української школи (НУШ). Усі підручники отримали гриф і рекомендовані МОН для використання в закладах середньої освіти. Є співавторкою зошитів і методичних посібників для 5-6 класів НУШ та фаховою редакторкою посібників з історії України (підготовка до ЗНО) для учнів старшої школи.

Топольницька Ю. А. авторка та експертка на історичній платформі «Літопис незламності». Активно бере участь у наукових та освітянських заходах. У 2023 році на запрошення Ірландської асоціації дослідження жіночої історії взяла участь у конференції «Ukrainian Women in Politics and Activism: historical and artistic perspectives.» Університет міста Корк. Ірландія.

Топольницька Ю.А. задіяна у низці освітянських проєктів. Є співавторкою проєкту із розробки курикулуму для профільної старшої школи з курсів «Історія: Україна і світ», «Громадянська освіта» та спецкурсів для ліцею No25 у м. Житомир. Міжнародний благодійний фонд savED в партнерстві з МАН за підтримки Finn Church Aid.

Авторка навчальних вебінарів з історії та громадянської освіти для підвищення кваліфікації вчителів від видавництва «Літера ЛТД».

Авторка і методистка курсів з історії України, громадянської освіти та інтегрованого курсу з історії для НУШ на платформі «Всеукраїнська школа онлайн» МОН України. https://lms.e-school.net.ua/

Авторка, методистка, фактчекер уроків з історії України, всесвітньої історії та громадянської освіти у проєкті аудіо-уроків «Вчися вухами» від ГО «Смарт освіта». https://audiolessons.nus.org.ua/search/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0

Є авторкою навчальних матеріалів та методичних рекомендацій для проведення уроків на платформі НУШ (Нова українська школа) https://nus.org.ua/articles/yak-vykorystaty-podkasty-ta-zrobyty-shkolu-tsikavoyu-metodychni-rekomendatsiyi-vchytelyu/

Авторка освітнього контенту для вчителів та учнів шкіл на платформі AR Book – платформа для вчителів та шкіл.

 

Academia.edu https://independent.academia.edu/YuliaTopolnytska

Google scholarhttps://scholar.google.com/citations?hl=uk&view_op=list_works&gmla=AP6z3Oa-LiqTUraNTCPZwnJy4Kcb_vyNbAMe16PmNyzYHmbS7Tax6sPgDg_dhY1rs2Xi_AI1JKB6SKqHQBssJ3rGBKySOV7vFROMoYqoxjYcyQqnvmbSW1x4yWXfaV7RE32LyxE&user=a9mtPdcAAAAJ

ORCID – https://orcid.org/0009-0009-2425-4551

 

Викладає навчальні дисципліни:

 • «Методичне забезпечення навчання історії» (ОС «Бакалавр», ІІІ курс, історичний факультет);
 • «Організація науково-дослідної роботи учнів з історії» (ОС “Бакалавр”, ІV курс, історичний факультет)
 • Історія України (з початку ХХ ст. – до Другої світової війни(ОС “Бакалавр”, ІІІ курс)
 • Історія України (від початку Другої світової війни до відновлення незалежності України(ОС бакалавр, IІІ курс)
 • «Історія комуністичного тоталітарного режиму: становлення, еволюція, реалізація в Україні» (ОС «Бакалавр», ІІІ курс)
 • «Історія України» (ОС «Бакалавр», ННІ Філології).

 

Навчально-методичні праці:

 1. “Історія України підручник для 7 класу закладів середньої освіти.Власов В. С., Панарін О. Є., Топольницька Ю. А. 2020. https://www.e-litera.com.ua/istoriia-ukrainy-7-klas/
 2. «Історія України» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти. Власов В. С., Панарін О. Є., Топольницька Ю. А. 2021. https://www.e-litera.com.ua/istoriia-ukrainy-8-klas/
 3. «Історія України» підручник для 8 класу з поглибленим вивченням історії закладів загальної середньої освіти Власов В. С., Панарін О. Є., Топольницька Ю. А. 2021. https://www.e-litera.com.ua/istoriia-ukrainy-8-klas-pohlyblenyi-riven/
 4. «Історія України» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти. Власов В. С., Панарін О. Є., Топольницька Ю. А. 2022. https://www.e-litera.com.ua/istoriia-ukrainy-9-klas-2022/
 5. «Історія України» підручник для 9 класу з поглибленим вивченням історії закладів загальної середньої освіти Власов В. С., Панарін О. Є., Топольницька Ю. А. 2022. https://www.e-litera.com.ua/istoriia-ukrainy-9-klas-pohlyblenyi-riven-2022/
 6. Україна і світ: вступ до історії та громадянської освіти (інтегрований курс). 5 клас НУШ. Панарін О., Макаревич А., Топольницька Ю., Охріменко О. Київ: Літера ЛТД, 2022. 144 с. https://www.e-litera.com.ua/ukrainasvit-5k-nus/
 7. Досліджуємо історію і суспільство (інтегрований курс). 5 клас НУШ. Панарін О., Топольницька Ю., Макаревич А., Охріменко О. Київ: Літера ЛТД, 2022. 160 с. https://www.e-litera.com.ua/doslid_istor-5k-nus/
 8. Формування компетентностей 5‐6 класи. Історична та громадянська освітня галузь. Навчально‐методичний посібник. О. Охріменко, А. Макаревич, Ю. Топольницька, О. Панарін. Київ: Літера ЛТД, 2022
 9. Вступ до історії та громадянської освіти. Формувальне, поточне та підсумкове оцінювання. Зошит для учнів 5 класу. А. Макаревич, О. Охріменко, Ю. Топольницька, О. Панарін. Київ: Літера ЛТД, 2022
 10. Історія і громадянська освіта. Формувальне, поточне та підсумкове оцінювання. Зошит для учнів 6 класу. А. Макаревич, О. Охріменко, Ю. Топольницька, О. Панарін. Київ: Літера ЛТД, 2023

 

 

Наукові інтереси охоплюють: гендерну, історію дитинства і повсякдення; розвитку системи освіти в Україні з часів відновлення незалежності у 1991 році; реформування системи середньої та вищої освіти в Україні на сучасному етапі.

 

Серед наукових праць:

 1. Тищенко Ю. А. Державна політика у сфері охорони сім’ї в УРСР (друга половина 1960-х – перша половина 980-х рр.) // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Історія. – Чернівці: Чернівецький університет, 2016. – № 2 – С. 102-108.
 2. Тищенко Ю. А. Сім’я в радянській Україні у 1970-х – на початку 1980-х років: погляд із сьогодення // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2017. – Вип. 48. – С. 188-193. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Npifznu_2017_48_38
 3. Топольницька Ю.А. Відображення державної політики з охорони материнства і дитинства в УРСР у другій половині 1960-х – першій половині 1980-х років на сторінках журналу «Радянська жінка» // Сумська Старовина. – Сумський державний університет, 2017. – № L. – С. 57-69. https://starovyna.sumdu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/5-%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0.pdf
 4. Топольницька Ю. А. Державна політика щодо зниження дитячої смертності в УРСР (1965-1985) // Науково-теоретичний альманах «Грані». – 2017. – Т. 20. – №7 (147). – С. 45-56. https://grani.org.ua/index.php/journal/article/view/998
 5. Топольницька Ю. А. Матеріальна підтримка материнства в УРСР, як один із напрямків державної політики (1965-1985 рр.) // Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць. Випуск 53. – К. 2017. – С. 158-164. http://ethnic.history.univ.kiev.ua/data/2017/53/articles/25.pdf
 6. Топольницька Ю.А. Охорона материнства і дитинства в УРСР в 1964-1985 рр. (за матеріалами усноісторичних інтерв’ю). – Збірник матеріалів II Міжнародної наукової конференції: Modern educational space: the transformation of national models in terms of integration: Conference Proceeding, October 26, 2018. Leipzig: Baltija Publishing. – p. 69-73.
 7. Топольницька Ю. А., Панарін О.Є. Використання методичного апарату підручника з історії в процесі реалізації компетентнісного підходу. Розбудова єдиного відкритого інформаційного простору освіти впродовж життя (Forum-SOIS, 2021): збірник матеріалів (тез доповідей) 3-го Міжнародного науково-практичного WEB-форуму (м.Київ-Харків, 25-28 травня 2021 р.). С. 248-251. https://lib.iitta.gov.ua/730331/2/ZbForumSOIS-2021.pdf