Список дисертацій, які були захищені викладачами, аспірантами та докторантами кафедри

Кандидатські та докторські дисертації захищені на кафедрі новітньої історії України

 

Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук

П.І.П. Науковий керівник Тема дисертації Рік захисту
1 Томенко Микола Володимирович Проф. Слюсаренко
А.Г.
Проблема державності в програмних документах та діяльності сучасних політичних партій України (історико-політичний аналіз) 1992
2 Балицька Олена Віталіївна Проф. Миронець Н.І. Громадсько-політична діяльність української інтелігенції (березень 1917 р. – квітень 1918 р.) 1993
3 Васильчук Геннадій Миколайович Проф. Слюсаренко
А.Г.
Українізація вищих органів державної влади та управління УСРР (20-ті роки) 1994
4 Петасюк Олена Іванівна Проф. Слюсаренко А.Г. Виробнича діяльність споживчої та сільськогосподарської кооперації в УСРР (1921-1929 рр.) 1994
5 Бевз Тетяна Анатоліївна Проф. Мусієнко В.В. Формування Української держави за доби Центральної Ради (березень 1917 р.- квітень 1918 р.) 1995
6 Легун Юрій Вікторович Проф. Слюсаренко А.Г. Розвиток науки України у 50-х роках ХХ століття 1995
7 Коропатник Михайло Михайлович Проф. Литвин В.М. Діяльність організацій товариства «Знання» України (1975–1985 рр.) 1995
8 Срібняк Ігор Володимирович Проф. Мусієнко В.В. Військова діяльність уряду УНР в екзилі (1921–1923 рр.)

 

1995
9 Дудка Раїса Анатоліївна Проф. Король В.Ю. Суспільно-культурна діяльність інтелігенції України у другій половині 50-х – на початку 60-х років ХХ століття. 1996
10 Машевський Олег Петрович Проф. Мусієнко В.В. Політика уряду гетьмана П. Скоропадського в галузі освіти, науки, мистецтва (квітень- грудень 1918 року) 1997
11 Тимошенко Оксана Павлівна Проф. Король В.Ю. Національне питання в програмах та діяльності українських партій на початку ХХ ст. 1997
12 Клименко-Мудрий Віктор Степанович Проф. Буравченков А.О. Національно-демократичний рух за часів Української Держави гетьмана Скоропадського 1997
13 Захарченко Петро Павлович Проф. Мусієнко В.В. Селянсько-повстанський рух за доби Української Держави (квітень-грудень 1918 року) 1997
14 Дорощук Ніна Олександрівна Проф. Буравченков А.О. Український культурно-національний рух у Російській імперії (кінець ХІХ–початок ХХ ст.) 1998
15 Поліщук Микола Самійлович Проф. Сургай Г.І. Освітня діяльність інтелігенції на Правобережній Україні в 2-й половині ХІХ ст. 1998
16 Яблонський Василь Миколайович Доц. Савченко Г.П. Директорія УНР: формування засад української державності в 1918-1920 рр. 1998
17 Пижик Андрій Миколайович Проф. Литвин В.М. Культурно-освітня політика в добу Директорії УНР (1918-1920 рр.) 1998
18 Земзюліна Наталія Іванівна Проф.Мусієнко В.В. Селянське питання в Україні 1917- 1918 рр. (історіографія проблеми) 1998
19 Ніколаєць Юрій Олексійович Проф. Король В.Ю. Морально-політичний стан населення і воїнів Червоної Армії в перший період Великої Вітчизняної війни (на матеріалах України) 1999
20 Борисенко Мирослав Володимирович Проф. Миронець Н.І. Літературні організації в суспільно-політичному житті України в 1920-1932 рр. 1999
21 Гонюкова Лілія Василівна Проф. Миронець Н.І. Громадсько-політична та культурно-просвітницька діяльність Софії Русової (1870-ті рр.-1940р.) 2000
22 Нестеров Олександр Васильович Проф. Буравченков А.О. Селянський повстанський рух на Правобережній Україні (1919 р.) 2001
23 Патриляк Іван Казимирович Проф. Мусієнко В.В. Деякі аспекти військової діяльності ОУН(Б) 1940-1942 рр. (військовий аспект) 2001
24 Лободаєв Володимир Миколайович Проф. Мусієнко В.В. Українське вільне козацтво (1917-1918 рр.) 2001
25 Грибоєдов Сергій Валентинович Проф. Слюсаренко

А.Г.

Українська держава гетьмана П.Скоропадського: історіографічне дослідження 2001
26 Панасюк Леонід Валерійович Проф. Слюсаренко А.Г. Етнонаціональні процеси в Україні в 90-х рр. ХХ ст. 2001
27 Окаринський Володимир Михайлович Проф.Мусієнко В.В. Український скаутський рух (1911–1944 рр.) 2001
28 Боровик Микола Андрійович Проф. Литвин В.М. Анархістський рух в Україні (1917-1921 рр.) 2002
29 Перерва Володимир Степанович Проф. Король В.Ю. Статус єпархіальних органів влади та парафіяльного священства в Київській митрополії кінця ХVІІІ-ХІХ століття 2002
30 Денисенко Олена Анатоліївна Проф. Буравченков А.О. Охорона і збереження історико-культурної спадщини в Українській державі 2002
31 Балюн Оксана Олександрівна Проф. Буравченков А.О. Становлення та розвиток сучасних україно-ізраїльських відносин 1991-2000 рр. 2002
32 Дроботенко Наталія Анатоліївна Проф. Литвин В.М. Практика державного будівництва в Україні 90-х роках ХХ ст. 2002
33 Чумаченко Олена Анатоліївна Проф. Миронець Н.І. Громадсько-політична діяльність Микити Шаповала 2002
34 Олійник Зоя Вікторівна Доц. Пивовар С.Ф. Національна політика більшовиків в Україні в 1917-1920 рр. 2002
35 Назарчук Олександр Миколайович Проф. Слюсаренко А.Г. Відродження та розвиток соціал-демократичного руху в Україні в 90-х рр. ХХ ст. 2003
36 Сморжевська  Оксана Олександрівна Проф. Слюсаренко А.Г. Язичницькі традиції в релігійній культурі українців 90 рр. ХХ ст. 2003
37 Іваницька Лілія  Василівна Проф. Слюсаренко

А.Г.

Суспільно-політичні та науково-організаційні аспекти становлення і розвитку кібернетичної науки в Україні в другій половині XX – на початку XXI століття 2003
38 Сацький Павло Вікторович Проф. Слюсаренко

А.Г.

Становлення політичної системи в Україні наприкинці 1980-х – в першій половині 1990-х років 2003
39 Кузіна Наталія Вікторівна Проф. Миронець Н.І. Роль «Літературно-наукового вісника» в національному відродженні України (Київський період 1907-1919 рр) 2003
40 Даниленко Олександр Вікторович Проф.  Буравченков А.О. Український громадський комітет в Чехословаччині (1921-1925 рр.) 2004
41 Полушкіна Тетяна Володимирівна Проф. Слюсаренко А.Г. Суспільно-економічні аспекти розвитку науки в Україні в 90-х роках ХХ століття 2003
42 Салата Оксана Олексіївна Проф. Король В.Ю. Внесок України у зміцнення матеріально-технічної бази СРСР у період оборонних боїв (22 червня – грудень 1941 р.) 2004
43 Купчик Олег Романович Доц. Пивовар С.Ф. Зовнішньополітична діяльність уряду УСРР (1920-1923 рр.) 2005
44 Манільчук Тетяна Володимирівна Проф. Слюсаренко А.Г. Влада і науково-технічна інтелігенція УРСР у повоєнний період (П половина 40-х – початок 50-х рр.) 2005
45 Прокопчук Любов Володимирівна Акад. Литвин В.М. Трансформаційні процеси в церковно-релігійному житті України в 90-ті роки ХХ ст. 2005
46 Солошенко Вікторія Віталіївна Проф. Король В.Ю. Українсько-німецькі відносини у 90-х роках ХХ століття 2005
47 Шліхта Ірина Василівна Доц. Пивовар С.Ф. Дмитро Донцов як теоретик українського націоналізму 2005
48 Менг Хін Доц. Савченко Г.П. Україно-китайські відносини наприкінці ХХ – початку ХХІ століття 2005
49 Ковальчук Михайло Анатолійович Доц. Савченко Г.П. Війна Української Народної Республіки зі Збройними Силами Півдня Росії (осінь 1919 р.) 2005
50 Кришина Наталія Валеріанівна Доц. Савченко Г.П. Взаємовідносини Української держави П.Скоропадського з Німеччиною 2006
51 Литвин Наталія Миколаївна Доц. Савченко Г.П. Ідеологічне обґрунтування і забезпечення політичного терору щодо наукової інтелігенції України в 1920-1930 рр. ХХ ст. 2006
52 Ситнік Віктор Петрович Доц. Пивовар С.Ф. Громадсько-політична діяльність М.Міхновського 2006
53 Сердюк Наталія Станіславівна Доц. Пивовар С.Ф. Репресії радянських органів державної безпеки щодо української греко-католицької церкви в 1944-1949 рр. 2006
54 Куцаєва Тамара Олександрівна Доц. Петасюк О.І. Розвиток вищої освіти в УРСР (1965 – 1985 рр.) 2007
55 Рафаловський Євген Павлович Проф. Буравченков А.О. Продовольча політика урядів Української Держави гетьмана Павла Скоропадського 2007
56 Огієнко Віталій Іванович Доц. Петасюк О.І. Суспільно-політична діяльність українських націонал-комуністів (1917-1920 рр.) 2007
57 Гриценко Валерій Петрович Доц. Петасюк О.І. Громадська діяльність Миколи Аркаса 2007
58 Половинчак Юлія Миколаївна Проф. Савченко Г.П. Боротьба газети “Киевлянин” з українством наприкінці XIX – початку ХХ століття 2007
59 Гаранін Олександр Якович Доц. Черевичний Г.С. Дослідження історії України в Українському Вільному Університеті (1921–1991) 2007
60 Іванисько Світлана Іванівна Доц. Пижик А.М. Софія Київська в духовному, культурному та науковому житті України (1917-1941 рр.) 2008
61 Малиновський Руслан Валерійович Доц. Пивовар С.Ф. Суспільно-політична діяльність Комуністичної партії України (1993-2004 рр.) 2008
62 Крикницький Олександр Петрович Проф. Король В.Ю. Київський Особливий військовий округ напередодні німецько-радянської війни 2008
63 Адамович Наталія Миколаївна Проф.Слюсаренко А.Г. Суспільно-політичні чинники конституційного процесу в Україні (90-ті рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.) 2008
64 Огороднік Валерій Юрійович Проф. Пивовар С.Ф. Підготовка кадрів Служби безпеки організації українських націоналістів (бандерівців) (1941-1951 рр.) 2009
65 Ругаль Людмила Петрівна Проф. Пивовар С.Ф. Діяльність мистецької інтелігенції Української РСР у 1943-1945 рр. 2009
66 Матвієнко Олена Миколаївна Проф.         Слюсаренко А.Г. Жінки в державному і громадсько-політичному житті України наприкінці ХХ- початку ХХІ ст. 2009
67 Сироїд Інна Валентинівна Доц. Пижик А.М. Громадсько-політична діяльність О. Гончара 2009
68 Чугаєвська Людмила Віталіївна Доц. Савченко Г.П. Створення та діяльність українських студентських організацій в еміграції в Європі (1921-1939 рр.) 2009
69 Сухобокова Ольга Олегівна Проф. Даниленко В.М. Громадсько-політична і культурно-просвітницька діяльність Н.Я.Григор’єва (1883-1953 рр.) 2009
70 Рибченко Людмила Вікторівна Доц. Петасюк О.І. Радянські військові мобілізації 1943 року на  території Лівобережної України 2010
71 Гирич Ярослав Миколайович Доц. Пижик А.М. Урбанізаційні процеси в Українській РСР (1945-1970 роки) 2010
72 Зубко Ольга Євгеніївна Д.і.н. Сорока Ю.М. Створення та діяльність Українського вищого педагогічного інституту ім. М.Драгоманова в Празі (1923-1933 рр.) 2010
73 Войціцька Ірина Вікторівна Проф. Пивовар С.Ф. Державно-політична діяльність П.Постишева в УСРР (1923 – 1937 рр.) 2010
74 Чорна Лілія Миколаївна Доц. Савченко Г.П. Культурне житті і освіта національних меншин міста Києва у 1920-30-х роках 2010
75 Теличко Артур Миколайович Проф. Пивовар С.Ф. Громадсько-політична і науково-організаційна діяльність Миколи Бажана 2009
76 Чернишевич Олена Володимирівна Проф.Слюсаренко А.Г. Становлення та розвиток інститута президентства в політичній системі України  (1991-2005 рр.) 2009
77 Ставнюк Оксана Миколаївна Доц. Петасюк О.І. Державно-партійна діяльність Панаса Любченка в УСРР (1917- 1937 рр.) 2011
78 Погребна Ольга Олегівна Доц. Черевичний Г.С. Історична освіта в університетах УРСР (1943 – 1964 рр.) 2011
79 Гуменюк Олена Анатоліївна Акад. Литвин В.М. Студентство в культурно-освітній діяльності української міжвоєнної еміграції в країнах Центральної Європи 2011
80 Образцов Сергій Валерійович Доц. Черевичний Г.С. Військово-політична діяльність М.Омеляновича-Павленка 2011
81 Адамська Ірина Геннадіївна Доц. Пижик А.М . Партійно-державна політика в галузі охорони здоров’я в Українській СРР (1919 – 1929 рр.) 2011
82 Голубнича Аліна Ігорівна Доц. Петасюк О.І. Життя і громадська діяльність Михайла Львовича Бойчука 2011
83 Гонтар Наталія Іванівна Доц. Петасюк О.І. Творча і громадська діяльність Панаса Саксаганського 2012
84 Марченко Наталія Валеріївна Проф. Пивовар С.Ф. Партійно-державна діяльність Станіслава Косіора в УСРР 2012
85 Васюк Анатолій Валерійович Акад. Литвин В.М. Українсько-польські відносини у сфері культури (2001-2010 рр.): українознавчий аспект 2012
86 Князевич Дарія Олексіївна Проф. Слюсаренко А.Г. Розвиток молодіжного руху в Україні (кінець 1980 – початок ХХІ ст.) 2012
87 Сітайло Максим Валерійович Акад. Литвин В.М. Становлення банківської системи України 90-х років ХХ століття 2012
88 Коваль Андрій Володимирович Акад. Литвин В.М. Міжнародні зв’язки кооперації УСРР в 1920 –х рр. 2012
89 Кузюк Оксана Миколаївна Доц. Петасюк О.І. Державна політика в галузі кінематографа в радянській Україні (кінець 1920-х – 1930-ті роки) 2012
90 Костючок Олександр Васильович Доц. Патриляк І.К. Створення Київської міської управи та її діяльність у соціальній і економічній сферах (вересень 1941 р. – лютий 1942 р.)  

2012

91 Панасюк Роман Петрович Доц. Черевичний Г.С. Створення та діяльність українського національного союзу (1918 – 1919 рр.) 2012
92 Букіна Ірина Василівна Доц. Савченко Г.П. Створення та діяльність  громадських комітетів на Лівобережній Україні (березень – грудень 1917 р.) 2012
93 Гордіна Наталія  Олегівна Проф. Пивовар С.Ф. Суспільно-політичні настрої населення УРСР в умовах “перебудови” (1985 – 1991 рр.) 2012
94 Патриляк Богдан Казимирович Проф. Савченко Г.П. Опір українського селянства соціально-економічним заходам радянської влади у 1927 – 1933 рр. 2012
95 Тарнавська Сніжана Вікторівна Проф.Слюсаренко А.Г. Реорганізація та розвиток вищої освіти в УСРР (1920-ті – початок 1930-х років) 2013
96 Пагіря Олександр Михайлович Проф. Патриляк І.К. Відносини між ОУН(б) і УПА та збройними силами Угорщини в 1942-1945 рр. 2013
97 Розовик Олеся Дмитрівна Проф. Калакура Я.С. Жінки в громадсько-політичному та соціально-культурному житті УСРР (1920-ті роки) 2013
98 Цебро Оксана Володимирівна Проф. Савченко Г.П. Соціально-побутове забезпечення населення міста Києва (1943 – 1945 рр.) 2014
99 Білоус Олександр Павлович Проф. Патриляк І.К. Діяльність радянських партизанів на території Північно-Східної України в 1941-1943 рр. 2014
100 Пагіря Альбіна Володимирівна Проф.Слюсаренко А.Г. Діяльність інтелігенції Української РСР з охорони природного середовища (друга половина 1940-х – перша половина 1980-х рр.) 2014
101 Ширай Володимир Володимирович Акад. Литвин В.М. Суспільно-політичне становище кримських татар в Україні кінця ХХ – початку ХХІ ст. 2014
102 Кулик Жанна Іванівна Доц. Петасюк О.І. Громадсько-політична та культурницька діяльність Олени Теліги 2014
103 Мазипчук Максим Дмитрович Проф.Слюсаренко А.Г. Державно-політична діяльність Ю.Коцюбинського в УСРР (1917 – 1937 рр.) 2015
104 Комар Євгеній Григорович Доц. Черевичний Г.С. Соціальні аномалії у повсякденному житті населення УСРР 20-х рр. ХХ ст. 2015
105 Петренко Іван Євгенович Акад. Литвин В.М. Політико-дипломатична діяльність українських національних урядів у Чорноморському регіоні (1917 – 1920 рр.) 2016
106 Кужільна Оксана Олександрівна Проф. Пивовар С.Ф. Ідея української державності в науковій та суспільно-політичній діяльності товариства «Музей визвольної боротьби України» в Празі (1925 – 1948 рр.) 2016
107 Заплетнюк Максим Андрійович Проф. Слюсаренко А.Г. Формування громадянського суспільства в Україні у 1990-х роках (історичний аспект) 2016
108 Гузь Наталія Григорівна Доц. Петасюк О.І.  Співпраця України з Радою Європи (1991 – 2014 рр.): історичний аспект 2016
109 Даниленко Роман Михайлович Доц. Черевичний Г.С. Червоний терор в Україні в 1918 – 1921 рр. 2016
110 Бурда Владислав Юрійович Проф. Савченко Г.П. Місцеві ради УСРР в утвердженні монополії більшовиків на державну владу (1920-ті рр.) 2016
111 Резнік Ігор Сергійович Проф. Пивовар С.Ф. Функціонування банківської системи у контексті соціально-економічних і суспільно-політичних трансформацій в Україні (кін.1990-х – 2015 рр.) 2016
112 Шкабко Сергій  Іванович Проф. Слюсаренко А.Г. Суспільно-політична та державна діяльність Леоніда Кучми (1975-2005 рр.) 2016
113 Папенко Євгеній Миколайович Проф. Патриляк І.К. Український сокільський рух у Галичині (1890 – 1930-ті рр.) 2017
114 Топольницька Юлія Андріївна Доц. Пижик А.М. Охорона материнства і дитинства в УРСР (1964-1985 рр.): історичний аспект 2018
115 Понипаляк Олександр Дмитрович Проф. Патриляк І.К. Діяльність старшинських і  підстаршинських шкіл Української повстанської армії (1943-1946 рр.) 2018
116 Сокірко Анастасія Андріївна Доц. Пижик А.М. Діяльність обєднань художників УСРР (1920-ті – початок 1930-х рр.): суспільно-політичний контекст 2018
117 Добріян Дарія Михайлівна Доц. Петасюк О.І. Мистецька, педагогічна та громадська діяльність Олександра Мурашка (1875-1919) 2019
118 Житкова Олеся Олександрівна Доц. Пижик А.М. Діяльність УАПЦ у м. Києві (1921-1930-ті рр.) 2019

 

Дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії

1 Кругляк Дмитро Михайлович Проф. Слюсаренко А.Г.  

Становлення та розвиток інституту місцевого самоврядування в Україні (1990 – 2020 рр.): історичний аспект

2021
2 Ількович Вікторія Миколаївна Проф. Слюсаренко А.Г. Діяльність польських громадських культурних організацій в Україні у 1991–2014 рр. 2022
         
         

 

 

Дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук

 

1 Потульницький Володимир Арнольдович Проф. Слюсаренко А.Г. Концепції державності в українській зарубіжній історико-політичній науці (1918–1939) 1992
2 Тюрменко Ірина Іванівна Проф. Миронець Н.І. Проблеми української державності в діяльності та науковій спадщині Івана Огієнка 2000
3 Рафальський Олег Олексійович Проф. Слюсаренко А.Г. Національні меншини України в ХХ столітті: історіографія 2001
4 Коцур Анатолій Петрович Ідея державності в історичній думці та суспільно-політичному житті України кінця ХVІІІ – початку ХХ ст. 2001
5 Дорошко Микола Савович Проф. Слюсаренко А.Г. Партійно-радянська номенклатура УРСР у 20-30-ті роки XX століття 2004
6 Киридон Алла Миколаївна Проф. Буравченков А.О. Взаємини держави і церкви в Радянській Україні в міжвоєнний період 2006
7 Легун Юрій Вікторович Проф. Слюсаренко А.Г. Джерела з генеалогії селян Подільської губернії: стан збереження, інформаційна місткість, класифікація 2006
8 Ніколаєць Юрій Олексійович Проф. Слюсаренко А.Г. Суспільно-політичні процеси в УРСР другої половини 1940-х – першої половини 1960-х років: українська історіографія 2008
9 Васильчук Геннадій Миколайович Проф. Слюсаренко А.Г. Сучасна українська та зарубіжна історіографія соціально-політичного і культурно-духовного розвитку Української РСР в 20-30-і рр. XX ст. 2008
10 Борисенко Мирослав Володимирович Проф. Литвин В.М. Трансформація урбаністичного середовища та його вплив на повсякденне життя міського жителя (1920-1930 рр.) 2009
11 Патриляк Іван Казимирович Проф. Слюсаренко А.Г. Діяльність українського націоналістичного підпілля та повстанської армії в роки Другої світової війни 2012
12 Даниленко Олександр Вікторович Проф. Слюсаренко А.Г. Відносини УСРР з європейськими країнами в соціальній, економічній та культурній сферах (1919-1929 рр.) 2012
13 Ніколаєць Катерина Миколаївна Проф. Рафальський О.О. Суспільно-політичний розвиток УРСР у другій половині 60-х – на початку 90-х років XX століття: українська історіографія 2012
14 Щербатюк Володимир Михайлович Проф. Слюсаренко А.Г. Селянський повстанський рух в Україні 1917-1921 років: українська історіографія 2013

 

Leave a comment

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *