Сморжевська Оксана Олександрівна

Кандидат історичних наук, доцент кафедри

 

Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка Оксана Олександрівна Сморжевська закінчила у 1999 р. з відзнакою. У 2002 р. захистила дисертацію на здобуття кандидатського ступеня на тему «Язичницькі традиції в духовній культурі українців (90-ті рр. ХХ ст.).

Отримала Грант Президента України для обдарованої молоді (2004 р.) для проведення наукового дослідження та видання ілюстрованої хрестоматії «Національні традиції українського авангарду».

Авторка понад 110 наукових, навчально-методичних, енциклопедично-довідкових та науково-популярних праць.

З 2001 по 2009 рр. працювала на посаді асистентки, з 2009 і дотепер працює доценткою кафедри новітньої історії України історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Звання доцента отримала у 2011 р.

Член Навчально-методичної комісії історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка.

Експертка ГО Українського інституту дослідження щастя ( http://ukr-happiness-institute.com/oksana-smorzhevska/ ).

Проходила наукове стажування в Інституті історії України НАН України 1 березня – 30 червня 2019 р. (довідка № 12/355 від 20 червня 2019 р.).

28 червня 2019 – 2 липня 2019 р. проходила наукове стажування в Республіці Польща, м. Ряшів, Жешувський Університет (сертифікат № 1/2019, 120 годин, з яких 24 – лекції та семінари, 96 – самостійна робота, 4 ECTS кредити).

Успішно прослухала 3 курси підвищення кваліфікації та розвитку педагогічних компетентностей викладачів KNU TEACH WEEK онлайн (обсяг кожного курсу – 1 кредит), сертифікати 25 січня 2021 р., 9 червня 2021 р., 7 липня 2022 р.

Пройшла Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації «Міфи та стереотипи в українській історії» (Центр українсько-європейського наукового співробітництва), 14 листопада – 25 грудня 2022 р., 6 кредитів ЕСTS (180 годин).

 

Брала участь:

– в роботі пілотного проекту Представництва МОМ в Україні «Розробка навчального курсу з культурної обізнаності для вищих навчальних закладів в Україні» у партнерстві з PH International та за фінансової підтримки Фонду стратегічних програм уряду Великої Британії «Людина у полікультурному суспільстві» (розділ «Релігійний фактор в умовах глобалізації») (2010 р.) http://diversipedia.org.ua/sites/default/files/posibnyk_lyudyna_v_polikulturnomu_suspilstvi.pdf

– в написанні енциклопедичних словників-довідників «Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори)» і «Сучасна політична лексика» (обидва за науковою редакцією доктора політичних наук Наталі Хоми, 2015), волонтерська наукова робота над якими згуртувала майже 200 авторів з різних регіонів України, та продемонструвала єдність наукової спільноти в нелегкий для України час;

– в зйомках науково-популярного фільму «Таємний код віри. Християни чи язичники?» (телеканал 1+1, 2017 р. https://www.youtube.com/watch?v=1XEi5qG7eO0 );

– організувала та провела науково-практичний круглий стіл 18 жовтня 2019 р. «Сучасне язичництво (неоязичництво) у міській культурі: український та європейський контексти». За результатами роботи круглого столу видано друком матеріали доповідей, редактором та упорядником яких була (К., 2020, 44 с.).

– у проекті «КНУ експерти»: «155 років митрополитові Андрею Шептицькому (https://www.youtube.com/watch?v=4kQP0Yf4ChE ),  «26 квітня 1945 року помер останній гетьман України Павло Петрович Скоропадський» (https://www.facebook.com/watch/?v=602774940619296);

– у пілотному проєкті Українського інституту дослідження щастя “Щасливий вчитель – щасливий учень” у співпраці з Управлінням освіти Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області. 02 листопада 2021 – провела вебінар для вчителів шкіл м. Стрий  ‘Мої щасливі місця пам’яті’: практична реалізація в шкільній освіті”. http://ukr-happiness-institute.com/uspishna-realizaciya-pilotnogo-proyektu-shhaslyvyj-vchytel-shhaslyvyj-uchen-v-misti-stryj/?fbclid=IwAR10jDKm91yuzTtj04-5bnnf2CGT4w6XthjbOXa3MLgKvqhnqcdEP4-usIU ;   https://www.facebook.com/watch/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C-GK2C&v=254313473444704  ; https://www.facebook.com/450446245732225/posts/1096257137817796    ; https://www.facebook.com/watch/?v=263109182550497

– членкиня організаційного комітету та доповідачка Третьої міжнародної наукової конференції «Щастя та сучасне суспільство», 20.03.2022. http://ukr-happiness-institute.com/category/materialy-konferencii-2022/  ;

– авторка Великої Української Енциклопедії (ВУЕ) https://vue.gov.ua/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0

Є рецензенткою:

– монографії Мусієздова Олексія «Міська ідентичність у (пост)сучасному суспільстві: український досвід»: Мусієздов, Олексій. Міська ідентичність у (пост)сучасному суспільстві: український досвід. Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. // Україна модерна. Міжнародний інтелектуальний часопис. 2018, №25: Економічні еліти України в історико-порівняльній перспективі;

– монографії Руслана Халікова «Повстання проти секулярного світу»: Сморжевська О. Теорія контрсекулярного: від витоків до сьогодення // Релігієзнавчі нариси. Релігії та війна в Україні. 2022 № 12. С. 196-203;

– монографії Гайдай О., Склокіна І. «Політика і пам’ять. Дніпро-Запоріжжя-Одеса-Харків. Від 1990-х до сьогодні»: Гайдай, Олександра, Ірина Склокіна, укл., наук. ред. Георгій Касьянов. Політика і пам’ять. Дніпро-Запоріжжя-Одеса-Харків. Від 1990-х до сьогодні. Збірка наукових праць. Львів: ФОП Шумилович, 2018. Рецензія // Україна модерна. Міжнародний інтелектуальний часопис. 2022. Вип. 31: Зарубіжне українство: від еміґрації до діяспори. С. 349-357;

– збірки наукових статей «Межі релігійного і природного: різноманітність традицій та інтерпретацій» (ред. В. Щипанський, М. Карпіцький), Рівне: О.Зень, 2021. 288 с.

Виступала з доповідями:

1) Методологічний семінар МАР «Методологія дослідження рідновір’я в Україні». 17 вересня 2020. Доповідь: Методологія дослідження рідновірства (неоязичництва) в України: досвід історика. https://www.youtube.com/watch?v=aiUaS64-kUk&t=1222s

2). Семінар дослідників східних філософій (Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, відділ історії зарубіжної філософії, сектор історії східної філософії, 24 листопада 2020). Доповідь: Неошаманські практики в сучасному язичництві / Товариство дослідників східних філософій. http://www.tdsf.kiev.ua/seminar_list.php

3). Семінар Інституту сакральної географії. Просторові практики. 18 грудня 2021 р. м. Запоріжжя. Доповідь: Сакральний вимір острова Хортиця: інтерпретація рідновірів. https://www.facebook.com/events/440144710898491/?ti=ls

 

Викладає навчальні дисципліни:

 • Історія української та зарубіжної культури (ОС «Бакалавр» І курс)
 • Основи шкільної історичної освіти (ОС «Бакалавр» ІІ курс)
 • Художня культура в середній школі (ОС «Бакалавр» ІV курс)
 • Культурний простір постмодерної України (ОС «Бакалавр» III курс)
 • Релігійно-церковне життя України (кін. ХХ–початок ХХІ ст.) (ОС «Бакалавр» IV курс)
 • Історія моди ХХ – початку ХХІ ст. у соціально-культурному контексті (ОС «Бакалавр» ІІІ курс)
 • Історична культура: презентація минулого в суспільстві (ОС «Магістр» ІІ курс)
 • Комеморативні практики в історичній політиці (ОС «Магістр» ІІ курс)

 

Основні навчально-методичні праці:

 1. Сморжевська О. Релігійно-церковне життя України в умовах державної незалежності (матеріали до вивчення спецкурсу, методичні рекомендації, програма) для студентів історичного факультету – К.: Знання України, 2004. – 34 с.
 2. Петасюк О., Сморжевська О. Національні традиції українського авангарду (ілюстрована хрестоматія). – К.: ТОВ «Поліграфцентр» «ТАТ», 2006. – 256 с.
 3. Сморжевська О. Український авангард (перша третина ХХ століття). Методичні рекомендації до вивчення курсу. – К.: Знання України, 2008. – 35 с.
 4. Сморжевська О., Петасюк О. Історія української та зарубіжної культури. Навчальний посібник. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів). – К.: Інститут металофізики НАН України ім. Г.В. Курдюкова, 2009. – 168 с.
 5. Сморжевська О. Релігійний фактор в умовах глобалізації / Людина у полікультурному суспільстві. Навчально-методичний посібник для викладачів вищих навчальних закладів з курсу за вибором для студентів соціогуманітарних спеціальностей (Пометун О.І., Султанова Л.Ю. та ін.) – К.: Інжиніринг, 2010. – 248 с. – С. 107-146.
 6. Сморжевська О. Матеріали та методичні рекомендації до вивчення курсу «Культурний простір постмодерної України» (модуль 1) для студентів І курсу магістерського відділення історичного факультету. – К.: Знання України, 2010. – 47 с.
 7. Сморжевська О. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Культурний простір постмодерної України» (модуль 2) для студентів І курсу магістерського відділення історичного факультету. – К., Karat Ltd, 2010. – 22 с.
 8. Сморжевська О. Методичні рекомендації до написання рефератів з курсу «Релігійно-церковне життя України (кінець ХХ – початок ХХІ ст.)» для студентів ІV курсу історичного факультету (спеціальність 6.020302 – Історія України). – К.: ФОП «Черенок К.В.», 2011. – 20 с.
 9. Сморжевська О., Черевичний Г. Київський університет – центр вищої освіти та наукових досліджень (середина 1950-х – 1960-ті рр.). Матеріали та методичні рекомендації до вивчення курсу «Історія освіти в Україні у ХХ – на початку ХХІ ст.» для студентів 2 курсу магістратури історичного факультету денної форми навчання. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2011. – 72 с.
 10. Сморжевська О. Релігійно-церковне життя України (кінець ХХ – початок ХХІ ст). Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Київ-Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2011 – 244 с. https://www.academia.edu/32541117/%D0%A0%D0%95%D0%9B%D0%86%D0%93%D0%86%D0%99%D0%9D%D0%9E-%D0%A6%D0%95%D0%A0%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%9D%D0%95_%D0%96%D0%98%D0%A2%D0%A2%D0%AF_%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%87%D0%9D%D0%98_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C_%D0%A5%D0%A5_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A5%D0%A5%D0%86_%D1%81%D1%82
 11. Історія України. Новітня доба. Навчальний посібник / За ред. В.М. Литвина. – К.: Академвидав, 2012. – 479 с. – С. 10-65.
 12. Історія в термінах і поняттях: Навч. посіб. / За загал. ред. Орлової Т.В. – Вишгород: ПП Сергійчук М.І., 2014. – 732 с. 20 статей, 77265 тис. знаків: авангард, авангардизм; агіографія; антитринітарії; аутодафе; братства релігійні; духівництво, духовенство; жерці; іконографія; ісихазм; іудаїзм; модернізм; ортодоксія; пантеїзм; постмодернізм; пуризм; симонія; телесинестезія; толерантність; хронотоп.
 13. Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори). Енциклопедичний словник-довідник / За заг. ред. Н.М. Хоми. – Львів: Новий Світ – 2000, 2015. – 492 с. – 13 статей.
 14. Сучасна політична лексика: енциклопедичний словник-довідник / За заг. ред. Н.М. Хоми. – Львів: Новий Світ-2000, 2015. – 396 с. – 13 статей.
 15. Автор-упорядник Сморжевська Оксана. Історична політика (політика пам’яті) в Україні: теорія і практика реалізації (матеріали та методичні рекомендації до вивчення курсів «Історична культура: презентація минулого в суспільстві» та «Комеморативні практики в історичній політиці»). – К., 2019. 27 с.
 16. Художня культура в середній школі. Навчально-методичний комплекс з предмету «Художня культура в середній школі» для бакалаврів денної форми навчання. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2021. 46 с.
 17. Навчально-методичний комплекс «Основи шкільної історичної освіти» для бакалаврів денної форми навчання. К.: ЦК «КОМПРИНТ», 2022. 51 с.

 

Наукові інтереси охоплюють: неоязичництво України як історико-культурний феномен, релігійно-церковне життя України (кінець ХХ – початок ХХІ ст.), культурний простір постмодерної України, комеморативні практики в сучасній історичній культурі та політиці.

 

Серед наукових праць:

 1. Сморжевська О. Постмодерна проза як історичне джерело (на прикладі «армійських оповідань» Юрія Андруховича та його романів «Рекреації», «Московіада» і «Таємниця») // Гілея: науковий вісник. – К.: Вип. 112(9), 2016. – С. 77-81. http://gileya.org/index.php?ng=library&cont=long&id=136
 2. Сморжевська Оксана. Сакральність острова Хортиця в житті Руського Православного Кола (РПК). // Етнічна історія народів Європи, 2016, вип. 49. – С. 132-140. https://svit.in.ua/stat/smorzhevska_rpk.pdf
 3. Сморжевська О. Український літературний постмодернізм у культурному просторі Польщі // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Україна-Польща: стратегічне партнерство в системі геополітичних координат», 16-17 березня 2017 р. – Київ-Слупськ, 2017. – 355 с. – С. 186-187. https://nubip.edu.ua/node/28432
 4. Сморжевська О. Постмодерністські візії релігійності: сучасне язичництво у міській культурі (Україна в загальноєвропейському контексті). Монографія – К.: Видавець Олег Філюк. 2017. – 198 с., умов. др. арк. 12,37. Кольорові світлини. https://www.academia.edu/36961564/%D0%95%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_30_10_2016.pdf
 5. Сморжевська О. Неоязичництво в Україні: духовні пошуки людини міста: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2017. – № 1(132). – С. 54-58. https://drive.google.com/file/d/1lx_RwH9eJZEPqKZC-W5SIv1BTu0173vN/view
 6. Сморжевська О. Військові капелани в Україні доби незалежності: історія та перспективи // International scientific-practical conference «Personality, family and society: issue of pedagogy, psychology, politology and sociology» Conference Proceedings, June 16-17, 2017. Shumen Konstantin Preslavsky University of Shumen 244 pages. Pages 232-235.
 7. Сморжевська О. Язичницький простір Києва: сучасні інтерпретації історико-культурного спадку // Другі Києвознавчі читання: історія та етнокультура. До 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. Зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 29 березня 2017) / Редкол. Реєнт О.П., Капелюшний В.П., Патриляк І.К. – К.: Фоліант, 2017. – С. 468-471.
 8. Сморжевська О. Історія, що застигла: радянські та пострадянські «місця пам’яті» (на прикладі Іванківського району Київської області) // International scientific-practical conference Forming of modern educational environment:benefits, risks, implementation mechanisms: Conference Proceedings, September 29, 2017. Tbilisi: Baltija Publishing. – Pages 125-127.
 9. Сморжевська О. Мова в світогляді сучасних українських язичників (рідновірів) // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Свідомість, мозок, мова: актуальні проблеми та міждисциплінарні досягнення, 19-20 квітня 2018, Львів. – Львів, 2018. – 238 с. – С. 217-220.
 10. Сморжевська О. Неоязичництво в науковому дискурсі: огляд німецькомовної літератури // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Історичні науки. Том 30 (69), № 1, 2019. С. 82-87. http://www.hist.vernadskyjournals.in.ua/journals/2019/1_2019/16.pdf
 11. Сморжевська О. Можливості формування щасливого суспільства (на основі концепцій «колективної пам’яті» Моріса Альбвакса та «місць пам’яті» П’єра Нора) // Щастя та сучасне суспільство : збірник матеріалів міжнародної наукової конференції (Львів, 20-21 березня 2020 р.). – Львів : СПОЛОМ, 2020. – 329 с. С. 244-246. file:///C:/Users/oksan/Downloads/244_smorzhevska%20(3).pdf
 12. Сморжевська О. Методологія дослідження рідновірства (неоязичництва) в Україні: досвід історика // Історія релігій в Україні: актуальні питання / за заг. ред. О. Киричук, І. Орлевич, М. Омельчук; Львівський музей історії релігії; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди; Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН Українии. Львів: “Логос”, 2020. 284 с. С. 157-162. https://drive.google.com/file/d/10WhH1G7SBrnZSfEYNL6x6EVKVuvyttII/view
 13. Сморжевська О. Політика пам’яті України та Польщі: болючі точки (не)примирення / «Україна-Польща: стратегічне партнерство в системі геополітичних координат»: Зб. наукових праць ІІ міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 14-15 травня 2020 р. – К.: «Міленіум», 2020. – 234 с. С. 66-67.
 14. Сморжевська О. Неоархаїка в культурному просторі Києва (на прикладі відьма-бару «Лиса гора») / Треті Києвознавчі читання: історія та етнокультура. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. – К., 2020. 436 с. С. 419-421. http://nsku.org.ua/wp-content/uploads/2021/01/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%96-%D0%BA%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D1%96-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B5nd.pdf
 15. Сморжевська О. Релігійна ідентичність українських рідновірів за умов глобалізації / Релігійні ідентичності в їх сутності і конфесійних виявах: український контекст. Колективна монографія. За ред. А.Колодного, Л.Филипович. А.Арістової. – К.: УАР. 2021. – 348 с. С. 230-237.
 16. Сморжевська О. Комеморативні практики в шкільній історичній освіті / Розбудова єдиного відкритого інформаційного простору освіти впродовж життя. Forum SOIS, 202 1: збірник матеріалів (тез доповідей) 3 го Міжнародного науково практичного WEB форуму ( м. Київ Харків, 25 2 8 травня 202 1 р.) / За наук. ред. М. Л. Росток и Т. С. Бондаренко ; ред. з заг. питань О. В. Баніт, О. Л. Гермак, О. С. Кузьменко , А. М. Пижик, Я. М. Раєвська, Г. С. Черевичний упор. М. Л. Ростока Харків : Типографія «U2print», 2021. Вип. 3. 303 с. –  С. 242-245.
 17. Smorzhevska Oksana. The Sacredness of Museum Spaces in Activities of the Pagan Community Rus’ke Pravoslavne Kolo (Community of Rus’ people who praise gods) // THE POMEGRANATE. The International Journal of Pagan Studies. SPECIAL ISSUE. Pagans and Museums. 2022. С. 115-139. This journal participates in , the collaborative, cross-publisher reference linking service that turns citations into hyperlinks. It is indexed in ATLA Religion Database, published by the American Theological Library Association (email: atla@atla.com, www: http://www.atla.com); International Bibliography of Periodical Literature on the Humanities and Social Sciences (IBZ); International Bibliography of Book Reviews of Scholarly Literature on the Humanities and Social Sciences (IBR) both published by K.G. Saur Verlag; Religious & Theological Abstracts (www.rtabstracts.org), and in Scopus (http://www.scopus.com/home.url). It is also indexed and abstracted in Academic Search Premier and the Religion and Philosophy Collection, published by EBSCO Publishing (email: ep@epnet.com, www: http:// www.epnet.com ). and Scopus Abstract and Citation Database. ( Smorzhevska, O. (2022). The Sacredness of Museum Spaces in Activities of the Pagan Community Rus’ke Pravoslavne Kolo (Community of Rus’ people who praise gods). Pomegranate, 23(1-2), 115–139. https://doi.org/10.1558/pome.19847   – для цитування).
 18. Сморжевська О. Наївне щастя Марії Примаченко (Приймаченко) / «Щастя та сучасне суспільство», міжнародна наук. конф. (3 ; 2022 ; Львів). Збірник матеріалів третьої міжнародної наукової конференції «Щастя та сучасне суспільство», 20 березня 2022 р. – Львів : СПОЛОМ, 2022. – 238 с. – С. 216-221.
 19. Сморжевська О.О. Архипенко, Олександр Порфирович / Велика Українська Енциклопедія. Гол. ред. кол. Локтєв В.М. Київ. Державна наукова установа. «Енциклопедичне видавництво», 2020. – Велика українська енциклопедія, т. 3 / Упорядник д. і. н., проф. Киридон А. М. — К. : Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво», 2020. — 712 с. – С. 313-314. https://vue.gov.ua/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
 20. Сморжевська О. Образ Григорія Сковороди в ідеологічних концепціях українських рідновірів / Сучасні рецепції світоглядно-ціннісних орієнтирів Григорія Сковороди: колективна монографія / За заг. ред. к.ю.н. Д.С. Луніна. Полтава: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2022. 360 с. С. 19-28.
 21. Сморжевська О. Постмодернізм релігійний // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9

 

Наукові онлайн-профілі:

Сморжевська Оксана Олександрівна https://scholar.google.com.ua/citations?user=pCnUjhkAAAAJ&hl=uk

Сморжевська Оксана https://independent.academia.edu/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0