НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

 

Освітній рівень перший (бакалаврський)

 

Освітня програма «Історія України та культурна антропологія (з поглибленим вивченням іноземних мов)»

Історія української та зарубіжної культури

Історія України (з початку ХХ ст. – до Другої світової війни)

Історія України (від початку Другої світової війни – до 1991 р.)

Історія України (від 1991 р. – до сьогодення)

Історія комуністичного тоталітарного режиму: становлення, еволюція, реалізація в Україні

Історична екологія

 

Освітня програма «Середня освіта (Історія)»

Вступ до спеціальності

Вступ до університетських студій

Історія української та зарубіжної культури

Новітня історія України (з початку ХХ ст. – до Другої світової війни)

Новітня історія України (від початку Другої світової війни – до 1991 р.)

Сучасна історія України (від 1991  р. – до сьогодення)

Історія комуністичного тоталітарного режиму: становлення, еволюція, реалізація в Україні

Історія освіти в Україні в новітню добу

Українські науково-освітні центри за кордоном

Методика викладання історії у школі

Історія мистецтв

Художня культура в середній школі

 

Освітня програма «Американістика та європейські студії (з поглибленим вивченням іноземних мов

Новітня історія України

Історія СРСР

Історична екологія

 

Освітня програма «Сходознавство»

Історія української та зарубіжної культури

Новітня історія України

Історія СРСР

 

Освітня програма «Східноєвропейські історичні студії»

Історія української та зарубіжної культури

Новітня історія України

Історія СРСР

Історична екологія

 

Освітня програма «Історія мистецтв»

Історія української та зарубіжної культури

Новітня історія України

Історія СРСР

Історична екологія

 

Освітня програма «Археологія та преісторія»

Історія української та зарубіжної культури

Нова та новітня історія України

Новітня історія України

Історія СРСР

Історична екологія

 

Освітня програма «Світове українство в цивілізаційному поступі (з поглибленим вивченням іноземних мов)»

Історія української та зарубіжної культури

Новітня історія України

Історія СРСР

Історична екологія

 

Освітній рівень другий (магістерський)

 

Освітня програма «Історія України»

Історія українського конституціоналізму

Гендерна історія

Концепції української державності в історичній науці

Історична урбаністика