Пивовар Сергій Федорович

pyvovar-s-f

 

Кандидат історичних наук (1991), професор (2006). Закінчив з відзнакою Київський державний університет ім. Т.Шевченка (1987), навчався в аспірантурі (1987-1990) і докторантурі (1997-2000) Київського національного університету ім. Т.Шевченка. В університеті працює з 1980 р. на різних посадах: завідувач лабораторії військової кафедри (1980-1988), асистент кафедри історії СРСР (1991), асистент (1992-1993), в.о. доцента (1994), доцент (1995-2003), в.о. завідувача (2003-2004), завідувач (2004-2006), професор (з 2006) кафедри новітньої історії України. Член Вченої ради історичного факультету в 1993-1995, і 2004-2015 рр. Кращий викладач історичного факультету 2001/2002 і 2004/2005 навч. років. Має почесне звання «Ветеран КНУ».

Дослідник новітньої історії України, історії української дипломатії, історіографічних концепцій історії української державності, історії СРСР, історії спецслужб  України та Росії, історії анархізму. Автор чи співавтор збірників документів і матеріалів з історії України ХХ ст., навчальних підручників і посібників для шкіл і вузів, термінологічно-понятійних статей, навчально-методичних посібників з проблем організації самостійної роботи студентів, семінарських занять тощо. Опублікував понад 200 наукових і навчально-методичних праць. Осн. праці: Всесвітня історія. Запитання і відповіді. К., 1996 (у співавт.); Всесвітня історія. Новий період. Кінець 18 – поч. 19 ст. К., 1998 (у співавт.); Всесвітня історія. Новітній період. 1900-1945. К., 1998 (у співавт.); Всесвітня історія. Новітній період. 1945-1997. К., 1998 (у співавт.); Україна в ХХ ст. Зб. док. К., 2000 (у співавт.); Історична наука: термінологічний і понятійний довідник. К., 2002 (у співавт.); Самостійна робота студента-історика. К., 2003 (у співавт.); Історія України. Навч.-метод. посібник для семінарських занять. К., 2006 (у співавт.); Самостійна робота студентів над курсом «Історія України». К., 2011; Історія України. Новітня доба: навч. посібник. К., 2012 (у співавт.); Історія в термінах і поняттях: довідник: Навч. посіб. –  Вишгород, 2014 (у співав.); Історія України. Курс лекцій. – К. – Чернівці, 2015 (у співавт.).

Під науковим керівництвом Пивовара С.Ф. захищено 12 кандидатських дисертацій.