dsc_6937

 

Доктор історичних наук (2012), професор (2013). Закінчив з відзнакою Київський національний університет імені Тараса Шевченка (1998), навчався в аспірантурі (1998-2001) Київського національного університету імені Тараса Шевченка, де достроково підготував і захистив кандидатську дисертацію на тему «Діяльність Організації українських націоналістів (бандерівців) у 1940-1942 рр. (військовий аспект)». В університеті працює з травня 2001 р. на різних посадах: молодший науковий співробітник науково-дослідної частини (2001), науковий співробітник науково-дослідної частини (2002-2003), директор музею історії Київського університету (з жовтня 2002), асистент кафедри археології та музеєзнавства (2003-2005), асистент кафедри новітньої історії України  (з серпня 2005), доцент кафедри новітньої історії України (з липня 2006). У 2012 році захистив докторську дисертацію на тему: «Діяльність українського націоналістичного підпілля та повстанської армії в роки Другої світової війни». У квітні 2013р. обраний на посаду професора кафедри новітньої історії України. З грудня 2014 року – декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З лютого 2022 р. в ЗСУ

Основна проблематика наукових досліджень пов’язана з історією українського націоналізму та національно-визвольного руху 20-50-х рр. ХХ століття. Займається актуальними проблемами історії Другої світової війни, історією Київського університету.

Автор і співавтор понад 180 наукових та навчально-методичних праць, Серед них: монографії «Військова діяльність ОУН(Б) 1940-1942 рр.» монографії «Організація Українських націоналістів та Українська Повстанська Армія»,  монографії «Встань і борись! Слухай і вір…»: українське націоналістичне підпілля та повстанський рух 1939-1960 рр.», монографії «Перемога або смерть: український визвольний рух у 1939 – 1960 рр. Україна в роки Другої світової війни», «Співпраця польського населення Волині з німецькою окупаційною адміністрацією як фактор в українсько-польському конфлікті», «Дослідження з історії Києва, опубліковані вченими Імператорського університету святого Володимира на сторінках часопису «Київська старовина», «Бої на сході: До питання про бойові дії рейдуючих груп УПА ВО «Тютюнник» (березень-квітень 1944 р.)», «Взаємини між Т. Боровцем і командуванням збройних відділів ОУН(Б) на зламі 1942 – 1943 рр.», «Перші антинімецькі бойові акції повстанців: спроба датування», «Історія в термінах і поняттях: довідник: Навчальний посібник» (у співавт.), «Історія України. Новітня доба / Навчальний посібник. За редакцією академіка НАН України В.М. Литвина» (у співавт.)