Освітньо-наукова програма «Історія України» (другий (магістерський) рівень)

 

Обов’язкові дисципліни

Методологія та організація історичних, археологічних, архівних досліджень з основами інтелектуальної власності

Курсова робота

Науково-дослідна виробнича практика

Асистентська практика

Підготовка та захист кваліфікаційної роботи

Звичаєва культура українців / Customary culture of Ukrainians

Пам’ятки культури України / Cultural monuments of Ukraine

Психологія вищої школи

Соціальна історія

Історія українського конституціоналізму

Історичні фальсифікати

Усна історія: теорія і практика

Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача

Методика викладання історії в закладах вищої освіти

Гендерна історія

Економічна історія України

Концепції української державності в історичній науці

Теорії наці та націоналізмів

Історична урбаністика

Професійна та корпоративна етика історика-дослідника

Кваліфікаційний іспит

 

Вибіркова частина

 

Блок дисциплін “Дослідницьке спрямування: Публічна історія (Public History)”

Історичні розслідування: теорія, методика і практика

Комеморативні практики в історичній політиці

Історична імагологія та компаративістика: світовий та український досвід використання

Історична культура: презентація минулого в суспільстві

Місце історії в інформаційній безпеці держави

Історія України в художній літературі та художньому кіно        

 

 

ВИБІР ДИСЦИПЛІН З ПЕРЕЛІКУ

(студенти ОП “Історія України” можуть обрати 2 дисципліни з переліку)

Перелік 1

Історія українського кінематографа

Нідерландське Відродження від Ван Ейка до “малих голландців”

Україна у війнах імперій (ХІХ – ХХ ст.)

Історія повсякдення

Історія заборонених книг

Альтернативна історія: “нова хронологія”

Історичні села України: історико-туристичний потенціал

Військово-історичний туризм: світовий та український досвід

Роль особи в історії

Християнство в Античну добу

Комеморативні практики: археологічний аспект

Перші мешканці Євразії

Книжкова культура пізнього середньовіччя

Києвознавство

Феномен етнічності в соціальному вимірі

Історія костюму

Комп’ютерні технології в виставковій діяльності та віртуальні музеї

Античний світ і варвари

Нова історія Сходу в особах

Політичні лідери країн Західної Європи та Америки в новий час

Новітня історія Сходу в особах

Політичні лідери країн Заходу в ХХ – на початку XXI cт.