ЗАГАЛЬНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ З ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В КНУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

 

СТАТУТ Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процесу в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

ПОЛОЖЕННЯ про порядок реалізації студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка права на вільний вибір навчальних дисциплін

ПОЛОЖЕННЯ про систему забезпечення якості освіти та освітнього процесу в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

ПОЛОЖЕННЯ про систему виявлення та запобігання академічному плагіату у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

ПОЛОЖЕННЯ про валідацію і визнання результатів навчання, здобутих у процесі неформальної та/або інформальної освіти у програмах вищої та фахової передвищої освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

 

КОНЦЕПЦІЯ впровадження дистанційного навчання в освітній процес Київського національного університету імені Тараса Шевченка

КОНЦЕПЦІЯ вивчення іноземних мов студентами неспеціальних факультетів/інститутів Київського національного університету імені Тараса Шевченка