Напрямки наукових досліджень студентів, аспірантів та викладачів кафедри 

 • Соціально-економічні процеси в Україні новітньої доби.
 • Політичні процеси в українській історії новітнього часу.
 • Державотворчі процеси в Україні новітньої доби.
 • Українська держава і суспільство доби незалежності.
 • Повсякдення українського соціуму в новітній час.
 • Україна у світових війнах.
 • Українська революція (1917-1921 рр.): суспільство, держава, людина
 • Україна і світ: взаємовпливи, міжнародне співробітництво і співпраця.
 • Військово-політичний дискурс української історії новітньої доби.
 • Культура в Україні в новітній час.
 • Історична культура: презентація минулого в суспільстві
 • Особистість в новітній історії України.
 • Міжнаціональні відносини в Україні XX-XXI ст.
 • Релігія і церква в Україні новітнього часу.
 • Історіографія проблем українській історії новітньої доби.
 • Історико-політологічні студії