Курсові роботи

Шановні студенти!

Курсові роботи є складовою частиною освітнього процесу і підготовки фахівців, мають кредитний вимір і оцінюються за 100-бальною шкалою.

Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка КУРСОВА РОБОТА  є одним із видів індивідуального завдання, виконується, відповідно до навчального плану, з метою закріплення, поглиблення й узагальнення знань, що отримані здобувачами освіти за час навчання, і їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання. Тематика курсових проектів/робіт має відповідати практичним потребам фаху або завданням
конкретної навчальної дисципліни.Студент виконує не більше однієї курсової роботи/проекту за семестр. Її захист відбувається перед комісією за участі керівника курсового роботи/проекту.  (п. 4.4.4.)

Графік захисту курсових робіт на кафедрі новітньої історії України

ІІ курс18 травня (студенти освітніх програм «Історія України, етнологія та джерелознавство» та «Середня освіта (Історія)»)

ІІІ курс13 травня

IV курc 14 травня

I курc магістратури 15 травня  

До визначених термінів курсові роботи мають бути надіслані науковим керівникам для перевірки.

У разі продовження карантину форма дистанційного захисту курсових робіт буде уточнена додатково.

Зразок оформлення та структури курсової роботи

 

  Попередній захист магістерських робіт заплановано було на 23 квітня.

У зв’язку з продовженням карантину і проходженням підсумкової кваліфікаційної  атестації відповідно до затвердженого графіку студентам ІІ курсу магістратури до 23 квітня необхідно надіслати науковим керівникам електронною поштою завершені роботи для перевірки на плагіат і підготовки супровідної документації.  

Leave a comment

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *