Наукові конференції, круглі столи, заходи організовані кафедрою новітньої історії України та за її участю

 

Круглий стіл “УКРАЇНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАДА: ШЛЯХ ВІД АВТОНОМІЇ ДО НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ” (25 січня 2018 р., м. Київ)

 

Круглий стіл “ТРИЗУБ – ДЕРЖАВНИЙ СИМВОЛ УКРАЇНИ: ВІД КНЯЖИХ ЧАСІВ ДО СЬОГОДЕННЯ” (22 лютого 2018 р., м. Київ)

  

 

Круглий стіл “КОНСТИТУЦІЙНИЙ ВИМІР УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ” (25 червня 2018 р., м. Київ)

   

 

 

Круглий стіл “ДЕРЖАВОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ДИРЕКТОРІЇ УНР: ДО 100-РІЧЧЯ СТВОРЕННЯ” (14 листопада 2018 р., м. Київ)

  

 

Всеукраїнська конференція «ІННОВАЦІЙНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ: ВИКЛИКИ, РЕАЛІЇ, СТРАТЕГІЇ» (10-13 жовтня 2019 р., м. Одеса)

Немає опису світлини.    Немає опису світлини.

 

Круглий стіл «СУЧАСНЕ ЯЗИЧНИЦТВО (НЕОЯЗИЧНИЦТВО) У МІСЬКІЙ КУЛЬТУРІ: УКРАЇНСЬКИЙ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОНТЕКСТИ» (18 жовтня 2019 р., м. Київ)

  

 

 

Круглий стіл “НА ШЛЯХУ ДО ЄДНОСТІ: ВИЗВОЛЬНІ ЗМАГАННЯ В УКРАЇНІ В 1917-1921 РР.” (22 січня 2020 р., м. Київ)

  

 

 

Всеукраїнська студентська конференція «УКРАЇНА В НОВІТНЮ ДОБУ: ЛЮДИНА, СУСПІЛЬСТВО, ДЕРЖАВА» (24 квітня 2020 р., м. Київ).

 

 

 

Всеукраїнська студентська конференція “УКРАЇНСЬКИЙ ВИМІР ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ“ (7 листопада 2020 р., м. Київ).

  Немає опису світлини.

 

Круглий стіл «ЖІНКА В ІСТОРІЇ ТА СУЧАСНОСТІ» (31 березня 2021 р., м. Київ)

 

 

 

Серія наукових вебдискурсів “УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ НОВІТНЬОЇ ДОБИ: КОНТРОВЕРСІЙНІ ПИТАННЯ”:

  • “Національне державотворення доби Української Центральної Ради” (23 березня 2021 р.),
  • «Новітній гетьманат: соціально-політичний феномен революційної доби» (27 квітня 2021 р.),
  • «Директорія УНР: гострі кути революційного поступу» (25 травня 2021 р.),
  • «Західноукраїнська Народна Республіка: революція, державність, соборність» (9 червня 2021 р.)

Немає опису світлини.  Немає опису світлини.  Немає опису світлини.

 

Всеукраїнська студентська наукова конференція «30 РОКІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ: ЗДОБУТКИ, ВТРАТИ, ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНИ» (24 квітня 2021 р., м. Київ)

 

Круглий стіл «РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В СЕРЕДНІЙ ОСВІТІ» в межах наукового чату наукового чату «Основні тенденції реформування дошкільної, початкової та загальної середньої освіти на сучасному етапі» на 3-му Міжнар. наук.-практ. Web-форум «Розбудова єдиного відкритого інформаційного простору освіти впродовж життя» під егідою Erasmus + (м. Київ-Харків, 25–28 травня 2021 року)

Немає опису світлини.  Немає опису світлини.

 

Наукова конференція «30 РОКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВОБОДИ: ЗДОБУТКИ, ВТРАТИ, ПЕРСПЕКТИВИ» (17 серпня 2021 р., м. Київ)

  

 

Науково-популярний форум «УКРАЇНА IRREDENTA». ВІД ФОРМАЛЬНОГО ВИЗНАННЯ ДО ЗДОБУТТЯ РЕАЛЬНОЇ СВОБОДИ» (8 грудня  2021 р., м. Київ);

  

 

Науковий онлайн-міст ДОРОГА ДО АКТУ ЗЛУКИТА НАУКОВА ДИСКУСІЯУКРАЇНСЬКА СОБОРНІСТЬ: ПАРАДИГМА РЕВОЛЮЦІЙНОЇ ДОБИ (21 січня 2022 р., м. Київ)

  

 

ІІІ міжнародна наукова конференція «ЩАСТЯ ТА СУЧАСНЕ СУСПІЛЬСТВО» (20 березня 2022 р., м. Київ)

  

ВІДЕОЗАПИС Третьої міжнародної наукової конференції “Щастя та сучасне суспільство” 2022 – VIDEORECORD of the Second International Scientific Conference “Happiness and Contemporary Society” 20/03/2022

 

Всеукраїнська студентська наукова конференція «THE LONG XIX CENTURY OF UKRAINIAN HISTORY (1772-1914)» (11 березня 2023 р., м. Київ)

    

 

ІV міжнародна наукова конференція «ЩАСТЯ ТА СУЧАСНЕ СУСПІЛЬСТВО» (20 березня 2023 р., м. Київ)

  

 

Міжнародна молодіжна конференція «ВІДБУДОВА КРАЇНИ ПІСЛЯ ПЕРЕМОГИ: МОЛОДЬ ЗАДАЄ ВЕКТОР РОЗВИТКУ» (12 квітня 2023 р., м. Київ)