Історія українського кінематографа. Вибіркова дисципліна

І. Назва дисципліни: Історія українського кінематографа 

ІІ. Викладач: Пижик Андрій Миколайович 

ІІІ. Кафедра: Новітньої історії України

IV. Кількість годин:

 Лекції – 20;

 Семінари – 10;

 Самостійна робота – 60;

 Разом – 3 кредити ЄКТС.

V. Форма контролю: Залік

VІ. Актуальність дисципліни, практичне застосування

Український кінематограф в своїй історії переживав періоди піднесення і занепаду. На його розвиток впливали суспільно-політичні процеси, які знайшли відображення в творчості українських сценаристів, кінорежисерів та акторів. Український кінематограф чутливо реагував на посилення партійно-державного тиску в роки становлення та зміцнення радянського тоталітаризму. Однак навіть в умовах жорсткого партійного диктату, кіномитцям вдалося створити шедеври, які назавжди увійшли в скарбницю української та світової культури. Українське кіно займає гідне місце в пантеоні світового кіномистецтва як окреме унікальне явище.

Творчі успіхи і мистецькі поразки, міжнародне визнання і звичайна радянська пропаганда, тотальний контроль партійно-державних органів і відсутність належної уваги з боку держави в роки незалежності, здобуття творчої свободи і фінансові негаразди все це стало частиною історії українського кінематографа і пропонується студентам для вивчення як окрема навчальна дисципліна.

Навчальну дисципліну «Історія українського кінематографа» студенти магістерського відділення обирають щорічно починаючи з 2016/2017 н.р. І за результатами анонімного підсумкового анкетування жоден із учасників опитувань не пошкодував про свій вибір, всі висловилися, що дисципліна принесла їм користь, розширила уявлення про українське кіномистецтво і викликала зацікавлення національним кінематографом.

Мета навчальної дисципліни «Історія українського кінематографа» поглибити знання студенів з історії становлення та розвитку українського кінематографа в контексті суспільно-політичних та національно-культурних процесів в Україні впродовж ХХ – на початку ХХІ ст., з’ясувати сучасні тенденції розвитку вітчизняного кіномистецтва.

Вивчення дисципліни забезпечить набуття наступних компетентностей:

 • поглиблені знання про головні події, процеси та тенденції в історії українського кінематографа;
 • здатність застосовувати набуті знання з історії українського кінематографа у повсякденній діяльності для орієнтації в національно-культурних процесах, оцінки мистецьких явищ і подій;
 • здатність здійснювати історичний аналіз впливу суспільно-політичних процесів на розвиток кінематографа в Україні;
 • здатність формувати, формулювати та обґрунтовувати власне бачення проблем історичного розвитку українського кінематографа;
 • використовуючи здобуті знання з історії українського кінематографа, аналізувати, оцінювати сучасні події і явища в мистецькому житті України;
 • надавати кваліфіковані консультації з питань історії українського кінематографа.

 

Під час опанування цієї дисципліни ми з вами разом:

 • визначимо особливості розвитку українського кінематографа на окремих етапах його існування;
 • будемо досліджувати вплив суспільно-політичних процесів на кіномистецтво;
 • проаналізуємо державну політику в галузі кінематографа в різні періоди історії українського кіно;
 • ознайомимося з найбільшими успіхами та прорахунками вітчизняного кінематографа, проаналізуємо їх причини;
 • подивимося на українські фільми як на історичне джерело;
 • з’ясуємо проблеми і перспективи сучасного українського кінематографа.

VІІ. Структура дисципліни:

Навчальна дисципліна «Історія українського кінематографа» охоплює історію кінематографа в Україні від зародження і поширення цього виду мистецтва на українських землях наприкінці ХІХ ст. і до 20-х років ХХІ ст. В курсі висвітлюватимуться різноманітні аспекти долучення до нового мистецтва українців, становлення ігрового кіно на початку ХХ ст. та в роки Української революції, розквіт кінематографа в 1920-х рр. та зародження власне національного кіномистецтва, кінематограф у лабетах тоталітарного «соцреалізму», кіновиробництво в роки німецько-радянської війни і післявоєнне десятиліття. Студенти вивчатимуть особливості появи поетичного кіно в Україні, взаємовідносини влади і кіномитців, кінотворчість у 1970-1980-х роках, діяльність Спілки кінематографістів України, кінець доби «соцреалізму» в творчості кіномитців в умовах «перебудови», еволюцію українського кінематографа в роки після відновлення незалежності і на сучасному етапі.

На семінарських заняттях студенти аналізуватимуть документи пов’язані із відображенням державної політики в галузі кіномистецтва, кінематографічні періодичні видання різних років, мемуари видатних вітчизняних кіномитців і, звичайно, художні фільми українських кінорежисерів, визначатимуть задум авторів фільмів, його втілення і наслідки для національно-культурного та суспільно-політичного життя України.

З навчальної дисципліни відбуваються лекції, семінарські заняття, кожен студент виконує індивідуальне завдання (творче есе за результатами перегляду обраного фільму). За результатами поточної роботи і написання підсумкової контрольної роботи виставляються бали за залік.

Робоча програма дисципліни Історія українського кінематографа

Leave a comment

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *