Освітньо-професійна програма «Історія України та культурна антропологія (з поглибленим вивченням іноземних мов)». Редакція 2022 року.

                                                                                                                      Обов’язкові дисципліни

Іноземна мова: базовий курс (англійська)

Іноземна мова: базовий курс (польська)

Іноземна мова: нормативний курс (англійська, польська, німецька) (всього)

Мова фаху (англійська, польська, німецька) (всього)

Практика перекладу з мови фаху (англійська, польська, німецька)

Вступ до університетських студій

Історія української та зарубіжної культури

Науковий образ світу

Соціально-політичні студії

Філософія

Історична екологія

Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності

Історія України (з давніх часів до середини ХІV ст.)

Історія України (середина ХІV – середина ХVІІ ст.)

Історія України (середина ХVІІ – кінець ХVІІІ ст.)

Історія України (ХІХ ст.)

Історія України (з початку ХХ ст. – до Другої світової війни)

Історія України (від початку Другої світової війни – до відновлення незалежності України)

Сучасна історія України (від 1991 р. – до сьогодення)

Історія давньої Греції. Історія давнього Риму

Історія середніх віків та раннього нового часу

Нова історія країн Західної Європи та Північної Америки

Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки

Історія Стародавнього Сходу

Історія Середньовічного Сходу

Нова історія країн Азії та Африки

Новітня історія країн Азії та Африки

Джерелознавство

Преісторія

Культурна антропологія

Спеціальні історичні дисципліни

Українська етнологія

Історія Центральної та Південно-Східної Європи доби середньовіччя та раннього нового часу

Нова та новітня історія Центральної та Південно-Східної Європи

Історія Східної Європи та Росії

Історія комуністичного тоталітарного режиму: становлення, еволюція, реалізація в Україні

Архівознавство

Українська мова в професійній комунікації

Історія християнських церков в Україні

Історичне краєзнавство

Національний характер і ментальність

Інформаційні технології в професійній сфері історика

Вступ до історії України та культурної антропології

Археологічна практика

Архівно-музейна практика

Етнографічна практика

Краєзнавча практика

Археологія

Музеєзнавство

Комплексний кваліфікаційний іспит

 

Вибіркова частина

Блок дисциплін “Історія України в новітню добу: людина, суспільство, держава”

Українська революція 1917–1921 рр.: політика, військо, війни

Історія українського мистецтва ХХ–ХХІ ст.

Повсякденне життя населення в УСРР 1920–1930-ті рр.

Політичні репресії в Україні 1920–1930-ті рр.

Культурний простір постмодерної України

Рух Опору в Україні в роки Другої світової війни

Спецслужби в новітній історії України

Україна в європейських інтеграційних процесах

Історія сучасного українського суспільства: ідентичності, ментальності, цінності

Релігійно-церковне життя України (кін. ХХ–початок ХХІ ст.)

Державні інституції України періоду незалежності

 

 

Дисципліни запропоновані навчальним планом на вибір з переліків

 (студент може обрати 1 дисципліну з кожного переліку)

Перелік № 1.

Україна в роки Другої світової війни: історичні факти та ідеологічні міфи

Екскурсологія

Історія медицини в України: знання, практика, традиції гігієни і харчування

Обрядово-магічна культура українців

Український Київ ХІХ–ХХ ст.: люди і пам’ятки

 

Перелік № 2

Політична сатира в новітній історії України

Інститут президентства: український та світовий досвід (ХХ–ХХІ ст.)

Історичні села України

Новітня українська література

Студентство Університету святого Володимира: права, обов’язки, студентське повсякдення

 

Перелік № 3

Анархізм в історії України

Українська художня література як історичне джерело

Династія Габсбургів в історії України

Україна в політиці пам’яті та пропаганді Польщі та росії в ХІХ-ХХІ ст.: свій, чужий, ворог

Музейний туризм

 

Перелік № 4

Етнонаціональні конфлікти

Історія моди ХХ – початку ХХІ ст. у соціально-культурному контексті

Історія філософської думки

Спецслужби у міжнародних відносинах

Тілесність у народній культурі українців

 

 

Перелік № 5

Історія радянської дипломатії

Національні меншини України

Політологія

Становлення політичної еліти України

Український авангард у загальноєвропейському контексті

 

Перелік № 6

Історія України в музичному мистецтві

Релігійний туризм

Етногенез українців

Історія українського політикуму (кінець ХХ – початок ХХІ століття)

Логіка