Дисципліни запропоновані кафедрою новітньої історії України в переліках на вільний вибір студентів

 

Перший (бакалаврський) рівень

 Освітня програма «Історія України та культурна антропологія»

 Студенти 1 курсу обирають дисципліни, які будуть опановувати на 2 курсі

Мінімальна кількість студентів для викладання дисципліни – 25 

Перелік № 1 Семестр ПІБ викладача
Український Київ ХІХ–ХХ ст.: люди і пам’ятки

3

Савченко Г.П.
Україна в роки Другої світової війни: історичні факти та ідеологічні міфи

3

Вербовий О.В.
Перелік № 2  
Анархізм в історії України 4 Пивовар С.Ф.
Інститут президентства: український та світовий досвід 4 Чернишевич О.В.
Політична сатира в новітній історії України 4 Пивовар С.Ф.

 

Освітня програма «Історія України, етнологія, джерелознавство»

 Студенти 2 курсу обирають дисципліни, які будуть опановувати на 3 курсі

Мінімальна кількість студентів для викладання дисципліни – 25 

  Семестр ПІБ викладача
Перелік № 3    
Анархізм в історії України 5 Пивовар С.Ф.
Український Київ ХІХ-ХХ ст.: люди і пам’ятки 5 Савченко Г.П.
Світові пророки як історичні постаті 5 Петасюк О.І.
Історія українського політикуму (кінець ХХ – початок ХХІ століття) 5 Чернишевич О.В.
Перелік № 4    
Історія моди ХХ – початку ХХІ ст. у соціально-культурному контексті 6 Сморжевська О.О.
Історична наука у державотворчому процесі України 6 Вербовий О.В.
Спецслужби у міжнародних відносинах 6 Пивовар С.Ф.

 

Освітня програма «Історія України, етнологія, джерелознавство»

Студенти 3 курсу обирають дисципліни, які будуть опановувати на 4 курсі

Мінімальна кількість студентів для викладання дисципліни – 25 

  Семестр ПІБ викладача
Перелік № 5    
Історія радянської дипломатії 7 Пивовар С.Ф.
Український авангард у загальноєвропейському контексті 7 Сморжевська О.О.
Становлення політичної еліти України 7 Вербовий О.В.
Перелік № 6    
Українська економічна самоорганізація (перша третина ХХ ст.) 8 Петасюк О.І.
Альтернативна історія 8 Пивовар С.Ф.
Сучасна політична історія України 8 Вербовий О.В.
Державні інституції України періоду незалежності 8 Чернишевич О.В.

 

Другий (магістерський) рівень

 Освітня програма «Історія України»

 Студенти, які навчаються за освітньою програмою «Історія України», обирають 2 дисципліни.

Мінімальна кількість студентів для викладання дисципліни15 

Перелік № 1

Семестр

ПІБ викладача

Історія освіти в Україні у новітню добу 3 Черевичний Г.С.
Історія українського кінематографа 3 Пижик А.М.
Історія української дипломатії 3 Пивовар С.Ф.
Культурно-мистецьке життя Києва (друга половина ХІХ – ХХ століття) 3 Савченко Г.П.
Історична психологія 3 Пивовар С.Ф.
Історія іміджмейкерства 3 Петасюк О.І.
Сучасна політична історія України 3 Вербовий О.В.
Історія політичних конфліктів в Україні (кінець ХХ – початок ХХІ століть) 3 Чернишевич О.В.
Українське мистецтво в умовах гібридної війни 3 Петасюк О.І.
Україна в політиці пам’яті та пропаганді Росії і Польщі (1863-2014 роки): свій, чужий, ворог 3
Соціальна політика в Україні: радянська і польська практика в міжвоєнний період 3