ДВВС

Дисципліни вільного вибору студента:

(Дисципліни вільного вибору – студент обирає одну дисципліну з переліку №1 і одну дисципліну з переліку №2):

1 курс. ОС «бакалавр»:

Освітня програма “Історія України, етнологія та джерелознавство” – Спеціалізації.

Перелік № 1:

Освітня програма “Історія України, етнологія та джерелознавство”

Військові пісні і музика народів Європи
Військова справа давнини та раннього середньовіччя
Історична ономастика
Історія державних символів країн світу
Історія медицини в України: знання, практика, традиції гігієни і харчування
Історія України в документальному кіно
Латинська мова
Міграційні процеси: теорія, історія, сучасність
Музеєзнавство
Народне православ‘я
Походження людини
Теорія етносу та етнічні процеси
Давня українська література
Україна в європейському цивілізаційному вимірі
Українська діаспора США та Канади і Україна
Київська та львівська історичні школи М.Грушевського: порівняльний аспект
Тенденції архітектури ХХ – ХХІ ст.: історія світового та українського досвіду

Освітня програма “Історія України, етнологія та джерелознавство”
Археологія козацької доби
Давні цивілізації в зібраннях музеїв світу
Екскурсологія
Історична антропологія
Історія державних інституцій України
Історія країн Центрально-Східної Європи в особах
Київська топоніміка
Модерн в європейській культурі
Обрядово-магічна культура українців
Повсякденне життя російського імператорського двору
Старослов’янська мова
Студентство Університету святого Володимира: права, обов’язки, студентське повсякдення
Українська художня література як історичне джерело
Зарубіжна україністика у вітчизняному науковому дискурсі
Українці у світових міграційних процесах
Історія жіночого руху в Україні та за кордоном
Інститут президентства: український та світовий досвід (ХХ-ХХІ ст.)

2 курс. ОС «бакалавр»:

Перелік № 1

Династія Габсбургів в історії європейських народів

Екологія давніх поселень

Естетика

Європейське та російське масонство у ХVІІІ – на початку ХХ ст.

Загальна соціологія

Історичне краєзнавство

Історичні села України

Історія анархізму

Історія науки і техніки

Історія повсякдення

Історія технологій давніх виробництв

Кочовики євразійських степів

Менеджмент і маркетинг

Музейний туризм

Національна і державна символіка України

Повстанський та партизанський рухи в історії України

Рицарство в середньовічній Європі

Росіяни в Україні

Український Київ ХІХ-ХХ ст.: люди і памятки

Тенденції архітектури ХХ – ХХІ ст.: історія світового та українського досвіду

Україна в європейському цивілізаційному вимірі

Київська та львівська історичні школи М.Грушевського: порівняльний аспект

Зовнішня політика Європейського Союзу

Перелік № 2

Актуальні проблеми історії Другої світової війни

Джерела з історії українського руху опору

Етнічна  історія  України

Історія філософської думки

Історія цивілізацій Доколумбової Америки

Класична археологія

Культурологія

Міфи і обряди в первісному суспільстві

Повсякденне життя під час Першої світової війни

Походження слов’ян: археологія та історія

Поширення християнства в Європі (ІІ – Х ст.)

Православна церква в Україні: джерельна база та історіографія

Проблеми аграрної революції

Радянська повсякденна культура 1960-1980-х рр.: формування радянського способу життя

Релігієзнавство

Субкультури та стилі життя

Феномен етнічності  в  соціальному  вимірі

Тілесність в народній культурі українців: традиції та сучасність

Інститут президентства: український та світовий досвід (ХХ – ХХІ ст.)

Історія жіночого руху в Україні та закордоном

ОС «магістр»:

(студенти, які навчаються на освітній програмі “Історія України” мають обрати дві дисципліни з переліку).

Перелік № 1 (для 3 семестру):

Освітня програма «Історія України»

Виховання та освіта в Україні від найдавніших часів до початку 19 ст.: історія, традиції, засоби

Історична регіоналістика в Україні

Історичні та міфологічні сюжетні запозичення в сучасному кінематографі та популярній культурі

Історія науки і техніки в Україні

Історія освіти в Україні у новітню добу

Історія соціальної антропології

Історія українського кінематографа

Історія української дипломатії

Історія української літератури (кін. ХІХ – початок ХХІ ст.)

Комп’ютерні технології та практичне застосування історичних знань: моделі професійної самореалізації

Культурний простір постмодерної України

Культурно-мистецьке життя Києва (друга половина ХІХ – ХХ століття)

Національне питання в Україні: історія і сучасність

Національні меншини в Україні

Ораторська майстерність в професійній діяльності історика

Національний архівний фонд України: формування та використання

Історія політичних конфліктів в Україні (кінець ХХ – початок ХХІ століть)

Радянський монументалізм в архітектурі та скульптурі

Соціологія гендеру

Україна в політиці пам’яті та пропаганді Росії і Польщі (1863-2014 роки): свій, чужий, ворог

Україна в світовому інтеграційному просторі

Українські науково-освітні центри за кордоном

Українці в період нацистської окупації: спротив і колабораціонізм

Культурна спадщина зарубіжних українців

Соціальна політика в Україні: радянська і польська практика в міжвоєнний період

Історична психологія

«Гібридна війна»: витоки, особливості ведення, глобальні впливи

Історія іміджмейкерства