Даниленко Олександр Вікторович

доктор історичних наук, професор

 

Даниленко Олександр Вікторович, 1978 року народження, у 1995-2000 рр. навчався на історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 1998 р. навчався в університеті м. Тампере (Фінляндія), в 2002 – в школі Українського наукового інституту Гарвардського університету (Бостон, США), в 2008 р. – в Варшавському університеті (Польща).

З 2001 по 2006 рік – асистент історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. В 2006-2015 рр. – на посаді доцента історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка. В 2015 р. переведений на посаду професора. В 2016-2018 рр. – завідувач кафедри історії зарубіжної україністики. 2018‑2021 рр. – професор кафедри історії світового українства. З 2021 р. – професор кафедри новітньої історії України історичного факультету.

У 2004 р. Даниленко О.В. захистив кандидатську дисертацію на тему “Український громадський комітет в Чехословаччині (1921-1925 рр.)”. У 2012 р. захистив докторську дисертацію на тему “Відносини УСРР з європейськими країнами в соціальній, економічній та культурній сферах (1919-1929 рр.)”.

У 2018 р. завершив навчання в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова і отримав диплом про вищу освіту за спеціальністю «Філологія», спеціалізація «035.04 – Германські мови та література (переклад включно)»,  кваліфікація «Магістр», професійна  кваліфікація «Викладач англійської мови / вчитель іспанської мови та зарубіжної літератури».

В 2020 р. Даниленко О.В. пройшов стажування за програмою «Академічна доброчесність: виклики сьогодення», організоване Інститутом Міжнародної Академічної та Наукової співпраці Вищого духовного семінаріуму (м. Варшава (Польща), 2 березня – 9 квітня 2020 р.).

 

Викладає на історичному факультеті навчальні дисципліни:

 • Новітня історія України (ОС «Бакалавр», ІІІ курс);
 • Історія СРСР (ОС «Бакалавр», ІІІ курс);
 • Історія та культура кримськотатарського народу (ОС «Бакалавр», ІІІ курс);
 • Історія у мас-медіа (ОС «Бакалавр», ІІ курс);
 • Вступ до університетських студій (ОС «Бакалавр», І курс);
 • Нова та новітня історія України (ОС «Бакалавр», ІІ курс);
 • Історична урбаністика (ОС «Магістр», І курс);
 • Крим в історії України (ОС «Бакалавр», ІІІ курс, заочна форма здобуття освіти);
 • Українські науково-освітні центри за кордоном (ОС «Бакалавр», ІІ курс);
 • Історія комуністичного тоталітарного режиму: становлення, еволюція, реалізація в Україні (ОС «Бакалавр», ІІІ курс)
 • Форми організації навчального процесу на уроках історії (ОС «Бакалавр», ІV курс);
 • Міжкультурні трансфер і комунікація: історія і сучасність (аспірантура).

 

Даниленко О.В. спеціалізується на вивченні проблем історії України ХХ ст. Бере участь в міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях і круглих столах. Цікавиться історичною літературою, психологією, філософією, іноземними мовами.

 

Наукові інтереси охоплюють: історію української культури, освіти, науки, інтелігенції, історію української еміграції і діаспори, міжнаціональні і міжнародні зв’язки і відносини.

Автор понад 130 наукових, науково-популярних та навчально-методичних праць.

 

Основні праці:

 • Даниленко О. Короткий історичний словник. – Запоріжжя, 2001. (з грифом МОН) (у співавт.).
 • Даниленко О. Український громадський комітет в Чехословаччині (1921–1925 рр.) // Матеріали V Конгресу Міжнар. асоціації україністів. Історія: Зб. наук. статей. – Ч. 2. – Чернівці: Рута, 2004. – С. 632-634.
 • Даниленко О. Чехословацька влада і українська еміграція в 1920-і роки: порозуміння і співпраця // Україна дипломатична. Науковий щорічник. Випуск шостий. – К., 2005. – С. 576-587.
 • Даниленко О. Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності. Навч. посібник. – К., 2007. (у співавт.).
 • Даниленко О. Україна в період національної революції середини XVII ст. Руїна. Гетьманщина. // Історія України від найдавніших часів до сьогодення. Збірник документів і матеріалів. Навч. посібник. – К.-Чернівці, 2008. (у співавт.).
 • Даниленко О. Культуротворча діяльність української емігрантської інтелігенції в Чехословаччині і Польщі (20–30-ті роки XX ст.) // Часопис української історії. Вип. 14. – К., 2009. – С. 66-72.
 • Даниленко О. Формування інституційно-функціонального статусу УСРР як суб’єкта міждержавних відносин (1919-1921 рр.) // Часопис української історії. Вип. 18. – К., 2010. – С. 49-54.
 • Даниленко О. Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності. Навч. посібник. – К.-Чернівці: Книги-ХХІ, 2010. (у співавт.).
 • Даниленко О. Військовополонені, інтерновані й біженці на території європейських країн як об’єкт дипломатичних відносин (1919–1923 рр.) // Міжнародні зв’язки України: Наукові пошуки і знахідки. – Вип. 20. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2011. – С. 196-214.
 • Даниленко О. Видатні постаті в історії України ХХ ст.: Короткі біографічні нариси. Навч. посібник. – К.: “Вища школа”, 2011. (у співавт.).
 • Даниленко О. Відносини Української СРР з європейськими країнами (1920-ті роки). Монографія. – К., 2011.
 • Даниленко О. Науково-технічні звʼязки УСРР з західними країнами в 1920-ті роки // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія №6. Історичні науки: Зб. наук. праць. ‒ Вип. 10. ‒ К., 2013. – С. 342‑352.
 • Даниленко О. Науково-технічна взаємодія УСРР з західними країнами в 1920-ті роки // Наукові записки Вінницького держ. педагог. університету ім. М. Коцюбинського. Вип. 22. Серія: Історія: Зб. наук. праць. – Вінниця, 2014. – С. 70-77.
 • Даниленко О. Київський університет у роки хрущовської лібералізації суспільного життя (середина 1950-х – середина 1960-х років) // Історія Київського університету. Монографія. – К., 2014 (у співавт.).
 • Даниленко О. Микола Ерстенюк – «персональний секретар» Миколи Скрипника // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 6. Історичні науки: Зб. наук. праць. – Вип. 13. – К., 2015. – С. 185-190.
 • Даниленко О. Modern Vision of National Tragedy. The Encyclopedia of Holodomor in 1932-1933 in Ukraine // Східноєвропейський історичний вісник. Вип. 11. Дрогобич, 2019. – С. 241-244. Web of Science. (у співавт.)
 • Даниленко О. Regional Features and the Socio-Demographic Development of the Jews of Podillya // East European Jewish Affairs. – Vol. 49, 2019. Issue 3. – P. 230-260. Web of Science. (у співавт.).
 • Даниленко О. Степан Смаль-Стоцький – учений і “реальний політик” (до 160-річчя з дня народження) // Краєзнавство. – 2019. – № 3. – С. 150-164. (у співавт.).
 • Даниленко О. Відносини Української СРР з європейськими державами (1920-1930 ті рр.) // Україна в історії Європи ХІХ – початку ХХІ ст.: історичні нариси. – К., 2020. – С. 407-448.
 • Даниленко О. Нарком фінансів УСРР М.Полоз: політико-економічні пріоритети діяльності (1920-ті рр.) // Український історичний журнал. – 2021. – Число 3. – С. 170-181. Web of Science. (у співавт.)
 • Даниленко О. Нормативно-правове оформлення податкової системи Наркомпроду УСРР (1919–1923 рр.) // Наукові записки ВДПУ імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. 2022. Вип. 41. – С. 26-36 (Кат. «Б»). (у співавт.).