Чернишевич Олена Володимирівна

Кандидат історичних наук, доцент кафедри

 

У 2006 році  з відзнакою закінчила історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка та отримала ступінь магістра історії. Далі вступила до аспірантури (2006 – 2009 рр.) та  достроково захистила кандидатську дисертацію на тему «Становлення та розвиток інституту президентства в Україні (1991 – 2016 рр.): історичний аспект».

Шлях як викладач розпочала на факультеті міжнародних відносин Київського славістичного університету. У 2010 році стала головним спеціалістом відділу забезпечення взаємодії з Верховною Радою України та зв’язків з громадськістю Міністерства охорони здоров’я України. Паралельно навчалася в Інституті післядипломної освіти Київського національного університету імена Тараса Шевченка та здобула кваліфікацію юриста.

У 2013 році почала викладати на кафедрі новітньої історії України нашого факультету. З лютого 2016 року по жовтень 2018 працювала на посаді заступника декана та була доцентом кафедри історії зарубіжної україністики. З липня 2018 року повернулася на кафедру новітньої історії України

В листопаді 2016 року проходила програму підвищення кваліфікації на базі Празького інституту підвищення кваліфікації, Чеська Республіка.

 

Викладає навчальні дисципліни:

  • «Гендерна історія» (ОС «Магістр», І курс);
  • «Історія українського політикуму (кінець ХХ – початок ХХІ століття)» (ОС «Бакалавр», IV курс);
  • «Політичні конфлікти в сучасній Україні» (ОС «Магістр», ІІ курс);
  • «Вступ до університетських студій» (ОС «Бакалавр», І курс, факультет інформаційних технологій);
  • «History of Ukraine» (Підготовче відділення, для студентів-іноземців, англійською мовою).

 

Основні навчально-методичні праці:

Чернишевич О.В., Загривий В.І. Логіка в таблицях і схемах: Структурний курс основ формальної логіки: Рекомендовано МОН України як навч. посібник для студентів, аспірантів та викладачів вузів / Рівне: Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука, 2010. – 112 с.

Наукові інтереси охоплюють: дослідження історії незалежної України, внутрішня та зовнішня політика, діяльність органів державної влади, політичні конфлікти. Також у сфері інтересів сучасна українська культура, світова та українська архітектура.

 

Серед наукових праць:

– Чернишевич О.В. Система влади в Україні (1991 – 1994): історичний аспект / Часопис української історії. Збірник наукових статей. – Київ, 2006. – Вип.5 – с.130 – 134.

– Чернишевич О.В. До питання впливу інституту президентства на внутрішню та зовнішню політику України: історичний аспект (у плані дискусії) / Університет. – 2009. – №2. – с. 108 – 113.

– Чернишевич О.В. Міністерство як орган в системі центральних органів виконавчої влади в Україні: конституційно – правовий аспект / Часопис Київського університету права. – К., 2013. – №4. – с. 127 – 130.

– Чернишевич О.В. Виконавча влада в Україні на рубежі ХХ – ХХІ століть: правовий та історичний аспект / Вісник Академії адвокатури України. – К., 2014. – Том 11. – №1 (29). – с.27 – 35.

– Чернишевич О.В. Передумови становлення інституту президентства в Україні: історичний аспект / Інтелігенція і влада. Серія «Історія». Збірник наукових праць. – Одеса, 2015. – Вип.32. – с. 329 – 342.