Шановні студенти! Курсові роботи є складовою частиною освітнього процесу і підготовки фахівців, мають кредитний вимір і оцінюються за 100-бальною шкалою. Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка КУРСОВА РОБОТА  є одним із видів індивідуального завдання, виконується, відповідно до навчального плану, з метою закріплення, поглиблення й узагальнення знань, що отримані здобувачами освіти за час навчання, і їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання. Тематика курсових проектів/робіт має відповідати…

Запрошуємо на навчання за бакалаврською освітньою програмою «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ТА КУЛЬТУРНА АНТРОПОЛОГІЯ (з поглибленим вивченням іноземних мов)»  На історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка здійснюється підготовка істориків за бакалаврською освітньою програмою «Історія України та культурна антропологія (з поглибленим вивченням іноземних мов)» спеціальності 032 Історія та археологія. Історія України – це більше ніж напрямок у історичній науці. Історія України – частина національного світогляду, складова загальної культури як суспільства, так і…

Запрошуємо на навчання за бакалаврською освітньою програмою «СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ІСТОРІЯ)»  На історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка здійснюється підготовка істориків-педагогів за бакалаврською освітньою програмою СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ІСТОРІЯ) спеціальності 014 Середня освіта. Навчання в Шевченковому Університеті – гарантія якості Вашої підготовки до роботи за обраним фахом і до життя в сучасному світі. Ви отримаєте і розвинете необхідні для педагога нової української школи глибокі знання, навички критичного мислення, когнітивної гнучкості, вміння…

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КАФЕДРА НОВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ   Шановні студенти та аспіранти! Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській студентській науковій конференції «Україна в новітню добу: людина, суспільство, держава», яка відбудеться 24 квітня 2020 р. на базі кафедри новітньої історії України історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Період новітньої історії є одним із найбільш складних і багатих на важливі події в історії України. Історичний поступ…

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Історичний факультет   Шановні старшокласники! Запрошуємо взяти участь у ІІ Всеукраїнській олімпіаді «Єдина Україна: історія соборницького поступу» Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кафедра давньої та нової історії України, кафедра новітньої історії України та кафедра етнології та краєзнавства спільно з Національною спілкою краєзнавців України за підтримки Міністерства освіти і науки України, проводять ІІ Всеукраїнську олімпіаду «Єдина Україна: історія соборницького поступу» (для учнів 10–11-х…

І. Назва дисципліни: Історія українського кінематографа ІІ. Викладач: Пижик Андрій Миколайович   ІІІ. Кафедра: Новітньої історії України IV. Освітній рівень: другий (магістерський), 3 семестр V. Кількість годин: Лекції – 24; Семінари – 16; Самостійна робота – 80; Разом – 4 кредити ЄКТС. V. Форма контролю: Залік VI. Актуальність дисципліни, практичне застосування

І. Назва дисципліни: Українське мистецтво в умовах гібридної війни ІІ. Викладач: Петасюк Олена Іванівна ІІІ. Кафедра: Новітньої історії України ІV. Освітній рівень: другий (магістерський), 3 семестр V. Кількість годин: Лекції – 24; Семінари – 16; Самостійна робота – 80. Разом – 4 кредити ЄКТС. VІ. Форма контролю: Залік  

І. Назва дисципліни: Український Київ ХІХ–ХХ ст.: люди і пам’ятки ІІ. Викладач: Савченко Григорій Петрович ІІІ. Кафедра: Новітньої історії України ІV. Освітній рівень: перший (бакалаврський), 3 семестр V. Кількість годин: Лекції – 30; Самостійна робота – 60. Разом – 3 кредити ЄКТС. VІ. Форма контролю: Залік

І. Назва дисципліни: Українська економічна самоорганізація (перша третина ХХ ст.) ІІ. Викладач: Петасюк Олена Іванівна ІІІ. Кафедра: Новітньої історії України ІV. Освітній рівень: перший (бакалаврський), 8 семестр Кількість годин: Лекції – 30; Самостійна робота – 60. Разом – 3 кредити ЄКТС. VІ. Форма контролю: Залік

І. Назва дисципліни: Історія моди ХХ – початку ХХІ ст. у соціально культурному контексті ІІ. Викладач: Сморжевська  Оксана Олександрівна ІІІ. Кафедра: Новітньої історії України ІV. Освітній рівень: перший (бакалаврський), 6 семестр V. Кількість годин:  Лекції – 42;  Самостійна робота – 48.  Разом – 3 кредити ЄКТС. VІ. Форма контролю: Залік «Мода зачіпає всіх, навіть тих, хто не сприймає її всерйоз» (мистецтвознавиця Зеновія Тканко). http://novitukr.history.knu.ua/wp-content/uploads/2020/02/ІСТОРІЯ-МОДИ-ПРЕЗЕНТАЦІЯ-КУРСУ.pdf