ШАНОВНИЙ АБІТУРІЄНТЕ!

ВПЕРШЕ В УКРАЇНІ

З 2016 РОКУ

ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ЗДІЙСНЮВАТИМЕ ПІДГОТОВКУ СТУДЕНТІВ

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 032 «ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ»

ЗА ШІСТЬМА ОСВІТНІМИ ПРОГРАМАМИ З ОКРЕМИМ КОНКУРСОМ.

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ, ЕТНОЛОГІЯ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО»

 

Освітня програма ІСТОРІЯ УКРАЇНИ, ЕТНОЛОГІЯ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО спеціальності 032 ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ – передбачає підготовку бакалавра історика з поглибленим вивченням історії України, етнології та краєзнавства, архівознавства та джерелознавства. Студенти, які будуть навчатися за цією програмою, опанують усі аспекти історії українського народу на батьківщині та на закордонних поселеннях, досліджуватимуть разом із викладачами хід світового історичного процесу, отримують навички роботи з історичними джерелами в центральних державних архівах та музеях, самі знайдуть  археологічні артефакти під час польових експедицій, зможуть поповнити етнографічними матеріалами й експонатами музеї університету.

Знання з історії України та світу відкриють перед вами безмежні можливості до розуміння світу сучасного. Ви не зможете провістити майбутнього, але завжди достеменно знатимете, що відбувається сьогодні. Чарівний світ вітчизняної історії є вашою перепусткою до світу політики, журналістики, громадської діяльності, досвіту публічності та успіху.

Вивчення іноземної мови дозволить студентам вже по завершенню першого курсу володіти мовою на рівні В1, і далі продовжувати вдосконалювати свої знання на факультативі з тим щоб на 4 курсі скласти іспит і отримати новий міжнародний сертифікат.

Відповідно до закону про вищу освіту студенти зможуть вільно обирати окремі дисципліни і блоки дисциплін. З другого курсу студенти визначатимуться зі своєю спеціалізацією згідно з власними науковими інтересами. Студенти, які захочуть вивчати історію України княжих часів, доби козаччини і формування модерної нації, зможуть обрати спеціалізацію «Давня, середньовічна та нова історія України»; хто за покликанням серця мріє пов’язати свою долю з вивченням новітньої історії України, дослідженням боротьби за відновлення і збереження української державності у ХХ – ХХІ ст., змінами в житті українського народу і окремої людини в роки революцій і війн зможуть спеціалізуватися за блоком «Історія України в новітню добу: людина, суспільство, держава»; хто захоплюється українським фольклором і народними традиціями, хоче пізнати етнічні основи української нації, спеціалізуватимуться за блоком «Етнічна  історія  та  етнокультура»; ті кого вабить перспектива «володіти світом через інформацію», може обрати шлях роботи в архівних установах (як державних, так і приватних); також усі, хто бачить себе фахівцем з нумізматики, геральдики, сфрагістики, дипломатики приєднаються до спеціалізації «Архівознавство та спеціальні галузі історичної науки»; студенти, які цікавляться військовою історією, захоплюються історичною реконструкцією оберуть спеціалізацію «Військова історія України», яку вперше  пропонує історичний факультет.

Важливе значення в межах цієї програми приділяється практичній підготовці. Археологічна практика захопить студентів романтикою археологічних пошуків, життям у польових умовах; навички роботи з унікальними документами та музейними експонатами студенти здобудуть під час архівно-музейної практики; фольклор і українські традиції збиратимуться під час етнологічної практики; особливості та закономірності історичного розвитку регіонів України, їх історико-культурну спадщину студенти вивчатимуть під час краєзнавчої практики.

Студенти за цією програмою активно займатимуться науковою роботою, братимуть участь в республіканських та міжнародних конференціях, матимуть наукові публікації в електронних та друкованих виданнях.

Скориставшись академічною мобільністю студенти зможуть відвідати  університети Польщі, Туреччини, країн Прибалтики.

Традиційно найбільша кількість місць за державним замовленням виділялася саме для цієї освітньої програми.

Для того щоб стати студентом історичного факультету за цією освітньою програмою необхідно подати в електронному вигляді чи особисто документи до приймальної комісії

Освітній ступінь бакалавра

Освітня програма

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів), із зазначенням рівня складності Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою Ваговий коефіцієнт
Історія України, етнологія та  джерелознавство Українська мова та література 101 25%
Історія України (профільний) 140 40%
Іноземна мова або Географія 101 25%

ПРОГРАМА вступного випробовування з предмету  «Історія України» для вступників у 2016-2017 навчальному році. ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «БАКАЛАВР»

Вступивши на історичний факультет Ви отримаєте унікальну можливість оволодіти всіма тонкощами ремесла історика, набути вправності у риториці, розвинути свої аналітичні здібності, навчитися визначати вартість мистецьких цінностей, оволодієте іноземними мовами, будете створювати власні наукові та науково-популярні тексти.

Історичний факультет – це Ваш найреальніший шанс стати відомим вченим, блискучим викладачем, державним діячем, політичним технологом, вправним адміністратором і діловодом, високооплачуваним аналітиком, організатором туристичної і музейної справи, фахівцем у царині публічного використання історії, спеціалістом з генеалогії та історії мистецтв.

Вивчаючи з нами минулі епохи Ви перетворюєтесь на будівничих нового світу. Ми вчимо шукати причини, виявляти зв’язки, аналізувати наслідки.Передбачати майбутнє – справа неможлива. Але творити й формувати майбутнє держави та свої особисті перспективи, – це необхідність. Ви оволодієте унікальними здатностями пояснювати сьогодення, чим живе і в якому напрямку розвивається сучасний світ.

Навчальний процес на історичному факультеті постійно модернізується, широко застосовуються технічні засоби та комп’ютерні технології. Факультет має постійні зв’язки із зарубіжними навчальними закладами та науковими установами в яких студенти отримають можливість пройти стажування.

Студентам історичного факультету надається можливість проживання в гуртожитку та проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу за контрактом у Військовому інституті КНУ імені Тараса Шевченка. На факультеті створені всі умови для заняттями студентами спортом за власним бажанням та для реалізації свого творчого потенціалу.

Всі студенти, які навчатимуться на історичному факультеті за спеціальністю 032 Історія та археологія за шістьма освітніми програмами, отримають висококваліфіковану підготовку за фахом і перспективу вступу до магістратури за обраною вузькою спеціалізацією, забезпечать собі майбутнє гідне працевлаштування в Україні чи за кордоном.

Наш факультет – це запорука Вашого успіху, яким Ви не маєте права знехтувати!

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАу 2016 РОЦІ

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти та їх ваговий коефіцієнт для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Освітній ступінь бакалавра Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів), із зазначенням рівня складності Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою Ваговий коефіцієнт
ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Денна форма навчання

Історія та археологія

Освітні програми: – Американістика та європейські студії;

– Сходознавство

Українська мова та література 125 25%
Історія України (профільний) 140 40%
Іноземна мова або Географія 125 25%
Історія та археологія

Освітні програми: – Історія України, етнологія та  джерелознавство; – Історія мистецтв

Українська мова та література 101 25%
Історія України (профільний) 140 40%
Іноземна мова або Географія 101 25%
Історія та археологія

Освітні програми:

Східноєвропейські історичні студії;

 – Археологія та преісторія

Українська мова та література 101 25%
Історія України (профільний) 120 40%
Іноземна мова або Географія 101 25%
Заочна форма навчання
Історія та археологія

Освітні програма:

Історія

Українська мова та література 101 25%
Історія України (профільний) 120 40%
Іноземна мова або Географія 101 25%