Проєкт редакції опису освітньої програми “Середня освіта (Історія)” 2023

Шановні колеги звертаємо вашу увагу!

 

Робочою групою підготовлена нова редакція опису бакалаврської освітньо-професійної програми “Середня освіта (Історія)”, яка виноситься на обговорення.

Необхідність затвердження нової редакції у 2023 р. зумовлена наказом Міністерства освіти і науки України від 11 листопада 2022 року № 1006 «Деякі питання розміщення державного (регіонального) замовлення, поєднання спеціальностей (предметних спеціальностей), спеціалізацій та присвоєння професійних кваліфікацій педагогічних працівників закладами фахової передвищої, вищої освіти», який передбачає умови для присвоєння кваліфікації «вчитель …» , а також врахуванням зауважень експертів НАЗЯВО, які проводили акредитаційну експертизу, і підготовленим новим проектом стандарту по спеціальності 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями).  

Прохання до всіх зацікавлених учасників освітнього процесу ознайомитися і надати свої пропозиції щодо змісту і складових частин освітньої програми “Середня освіта (Історія)”.

Свої пропозиції надсилайте гаратну освітньої програми завідувачу кафедри новітньої історії України Андрію Миколайовичу Пижику впродовж місяця на електронну адресу pyzhyk@knu.ua 

Проект опису освітньо-професійної програми “Середня освіта (Історія)” перший (бакалаврський) рівень, очна форма здобуття освіти

 

Leave a comment

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *